งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร ศูนย์แพทย์ชุมชนมะค่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร ศูนย์แพทย์ชุมชนมะค่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร ศูนย์แพทย์ชุมชนมะค่า

2 โครงการหลอดเลือดดีชีวีสดใส
จุดเริ่มต้น โครงการหลอดเลือดดีชีวีสดใส ถวายสมเด็จย่า

3 ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ PCUใกล้บ้านใกล้ใจ
จุดประสงค์ ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการดูแลโดยเจ้าหน้าที่ PCUใกล้บ้านใกล้ใจ เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย (ยา,หลักการ) เพิ่มบุคลากรในระดับสถานีอนามัย มีแพทย์ มีพยาบาล

4 บุคลากรในศพช.มะค่า

5 มีอาการอบรม ชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและให้ความรู้กับผู้ป่วยได้
รูปแบบการดำเนินงาน มีอาการอบรม ชี้แจง ให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลและให้ความรู้กับผู้ป่วยได้

6 กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มปกติ
GUIDELINE กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย กลุ่มปกติ

7 กลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายกลุ่ม / รายบุคคล
GUIDELINE กลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รายกลุ่ม / รายบุคคล ตรวจซ้ำทุก 1 ปี

8 GUIDELINE กลุ่มป่วย Register

9 กลุ่มปกติ คัดกรองทุก 3 ปี
GUIDELINE กลุ่มปกติ คัดกรองทุก 3 ปี

10 ต่อยอดโครงการเบาหวานครบวงจร
คัดกรอง35ปีขึ้นไป ป่วย Register Pre-DM ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลักสูตร 1 วัน ปกติ เสี่ยง ตรวจซ้ำ ทุก1 ปี ให้ความรู้ รายกลุ่ม/รายบุคคล

11 กลุ่มผู้ป่วย ดูแลโดยทีมแพทย์ และทีมพยาบาล ของ PCU ตรวจร่างกาย
ตรวจประจำปี ให้ความรู้ self-help group มีแกนนำผู้ป่วยเบาหวานในระดับCUP สามารถนำ SMBGได้

12

13 เข้ากลุ่มรักษาในPCU ปกติ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลักสูตร 1 วัน
Pre – DM 100 – 125 mg/dl เข้ากลุ่มรักษาในPCU ปกติ กลุ่มเสี่ยง นัดทุก เดือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลักสูตร 1 วัน

14 กิจกรรมคัดกรอง เวลา 1 วัน ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
คัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด ให้ความรู้เรื่องโรค ให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

15 ผลงาน ปี2551 จำนวน PT.DM สถานที่รักษา ผลการควบคุมน้ำตาล ผล HbA1c
ภาวะแทรกซ้อน รักษาที่มะค่า ที่อื่น < 126 140 ^ < 7 > 7 ตัดขา ล้างไต ไตวาย ตาบอด PDR/NPDR/DR 102 75 27 44 7 24 46 29 - 2

16 อสมช. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ตรวจคัดกรอง , แปรผล , เจาะเลือด
ส่วนร่วมของการทำงาน อสมช. อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ ตรวจคัดกรอง , แปรผล , เจาะเลือด มีความรู้เรื่องโรคเบาหวาน แนะนำได้ เป็นแกนนำคุณภาพ

17 เจาะเลือดตนเอง SMBG 4 คน แปรผลได้ และควบคุม NO CARB , LOW CARB
ผู้ป่วย แกนนำผู้ป่วยเบาหวาน เจาะเลือดตนเอง SMBG 4 คน แปรผลได้ และควบคุม NO CARB , LOW CARB เจาะเลือดให้ก่อนมาพบแพทย์ที่ PCU

18 มีรถรับส่งpt กรณีมาไม่ได้ ผู้ใหญ่บ้านโครงการไร้พุง , คัดกรอง
ชุมชน มีรถรับส่งpt กรณีมาไม่ได้ ผู้ใหญ่บ้านโครงการไร้พุง , คัดกรอง

19 เราไม่ได้ทำงานคนเดียว / อยู่คนเดียว
โอกาสพัฒนา บุคลากรน้อย ทำไปใจอย่าท้อ เราไม่ได้ทำงานคนเดียว / อยู่คนเดียว

20

21 ซักถาม


ดาวน์โหลด ppt การดูแลผู้ป่วยเบาหวานครบวงจร ศูนย์แพทย์ชุมชนมะค่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google