งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัลกอริทึมแบบละโมบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัลกอริทึมแบบละโมบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัลกอริทึมแบบละโมบ

2 Motto of the day เพราะแสวงหา มิใช่เพราะรอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว “ลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตน” จูกัดเหลียง

3 หัวข้อ แนวคิด และโคร่งร่างของอัลกอริทึม ลักษณะของปัญหา
Optimal substructure Greedy choice ตัวอย่างปัญหาที่ได้คำตอบ ที่ดีที่สุด ที่ดีเพียงพอ

4 แนวคิดของ greedy algorithm
Greedy Choice ไปทางที่รถไม่ติด

5 ทอนเงิน มีเหรียญ n แบบ : 1, 2, 3, …, n
แต่ละแบบมีค่า : 𝑣 1 , 𝑣 2 , 𝑣 3 ,…, 𝑣 𝑛 ต้องการทอนเหรียญเป็นจำนวนน้อยสุด (มีเหรียญแต่ละแบบจำนวนไม่จำกัด)

6 ทอนด้วยเหรียญ ที่มีค่ามากที่สุดก่อน
Greedy Choice ทอนด้วยเหรียญ ที่มีค่ามากที่สุดก่อน ตัวอย่าง : สกุลเงินไทย มีเหรียญ : 1, 2, 5, 10 บาท ต้องการทอนเงินมูลค่า 38 บาท ตอบ เหรียญ 10 บาท 3 เหรียญ บาท 1 เหรียญ, บาท 1 เหรียญ, บาท 1 เหรียญ

7 ทอนเงิน: greedy อาจใช้ไม่ได้
สมมติว่ามีเหรียญ 4 บาท มีเหรียญ : 1, 2, 4, 5, 10 บาท ต้องทอนเงิน 38 บาท ทอนด้วยเหรียญที่มีค่ามากที่สุดก่อน บาท 3 เหรียญ บาท 1 เหรียญ, บาท 1 เหรียญ, บาท 1 เหรียญ, ทอนแบบใช้จำนวนเหรียญน้อยสุด บาท 3 เหรียญ, บาท 2 เหรียญ, ไม่ได้จำนวนเหรียญน้อยที่สุด

8 อัลกอริทึมแบบละโมบ เหมาะกับ optimization problems
เป็นวงวนของการตัดสินใจเลือกเพื่อสร้างคำตอบ พิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน (locally optimal choice, greedy choice) สร้างคำตอบเล็ก -> ใหญ่ -> สมบูรณ์ หวังว่าจะได้คำตอบสมบูรณ์ที่ดีที่สุด -> ต้องพิสูจน์ (globally optimal solution)

9 โครงร่างของอัลกอริทึม
Greedy( C ) { S = an empty set while( C ≠ ∅) { x = select ( C ) C = C – {x} if ( isFeasible( S ∪ { x } )) { S = S ∪ { x } if ( isSolution( S ) ) return S } return “No Solution”

10 Activity Selection

11 ตัวอย่าง

12 Greedy Strategy

13 เลือก 𝑓 𝑖 น้อยสุด : เสร็จเร็วสุด
เลือก 𝑓 𝑖 น้อยสุด : เสร็จเร็วสุด

14 เลือก 𝑓 𝑖 น้อยสุด : เสร็จเร็วสุด
เลือก 𝑓 𝑖 น้อยสุด : เสร็จเร็วสุด

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25


ดาวน์โหลด ppt อัลกอริทึมแบบละโมบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google