งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ".."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 .

2 วิสัยทัศน์ในการให้บริการ
. วิสัยทัศน์ในการให้บริการ ไกรฤกษ์ ไมตรีวงษ์ ธนาคารกสิกรไทย

3 จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต ความสำคัญของการให้บริการ
. จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต ความสำคัญของการให้บริการ แนวทางการให้บริการในอนาคต

4 จากอดีต ถึงปัจจุบัน สู่อนาคต มีนวัตกรรมในการให้บริการ.
ยังไงก็ได้ บริการให้ดี มีนวัตกรรมในการให้บริการ.

5 ทำไมต้องให้บริการที่ดี บริการดีแล้วจะได้อะไร
คุณทราบไหมว่า ทำไมต้องให้บริการที่ดี บริการดีแล้วจะได้อะไร บริการไม่ดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้น.

6 การให้บริการที่ดี ความสุข ผลงาน มั่นคง ก้าวหน้า.
ตัวเรา องค์กร ประชาชน

7 ความหมายของการให้บริการที่ดี
. ความหมายของการให้บริการที่ดี การทำให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ตรงกับความต้องการ หรือเกินจากความคาดหวัง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ผิด กฎ ระเบียบขององค์กร หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการและตัวเอง.

8 กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้
ปัจจัยในการให้บริการที่ดี อาคารสถานที่ กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ บุคลากรในองค์การ.

9 เอกชน : ราชการ ผมทำได้ คนอื่นทำได้ คุณก็ทำได้

10 เรื่องที่ประชาชนร้องเรียนข้าราชการ
ใช้คำพูดไม่เหมาะสม ไม่อธิบายข้อความให้ชัดเจน เก็บเงินค่าบริการเกินจริง กระบวนการทำงานมากเกินจำเป็น.

11 การให้บริการที่ดีในสายตาประชาชน
พูดจาสุภาพ ไพเราะ นิ่มนวล ไม่ดูถูก เหยียดหยาม ลามปามหรือรังเกียจ ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำได้ถูกต้อง แก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่อง ไม่ปฏิเสธทันทีแต่มีทางเลือกให้.

12 ข้าราชการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ไม่นิ่งดูดาย
. ข้าราชการที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ ไม่นิ่งดูดาย ไม่ต้องสั่งก็ทำ.

13 การให้บริการลูกค้า แบบ “ไทยแท้”
. การให้บริการลูกค้า แบบ “ไทยแท้” ประเพณีไทยแท้แต่โบราณ ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ เจ้าบ้าน ให้การต้อนรับ เต็มใจให้บริการ สอบถามข้อมูล รู้ใจ. ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อเสนอแนะ เกินความคาดหวัง อยากให้พูดในทางที่ดี.

14 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

15 แนวทางการให้บริการ เป็นหน้าที่ของทุกคน มีทัศนคติที่ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องไม่คิดว่าประชาชน รู้ทุกอย่างเหมือนที่เรารู้.

16 แนวทางการให้บริการ 6. ต้องตอบสนองความคาดหวัง ของประชาชน
ความคาดหวังคืออะไร เราคาดหวังอะไร ประชาชนคาดหวังอะไร

17 ความคาดหวังของประชาชน
สะดวก ถูกต้อง ได้รับคำแนะนำ ความเป็นมิตร มีรอยยิ้ม ไม่ยุ่งยาก รวดเร็ว ได้รับเกียรติตามสมควร คุ้มค่าใช้จ่าย ตรงเวลา

18 แนวทางการให้บริการ 6. ต้องตอบสนองความคาดหวัง ของประชาชน
7. ต้องมีท่าทางในการให้บริการที่ดี 8. มีมาตรฐานในการทำงาน.

19

20 แนวทางการให้บริการ 10. ชมประชาชนบ้าง 11. บริการด้วยความเต็มใจ ทุกครั้ง
9. ให้เกียรติประชาชน 10. ชมประชาชนบ้าง 11. บริการด้วยความเต็มใจ ทุกครั้ง 12. บริการเกินความคาดหวัง.

21 ขอบคุณ Tel

22 .

23 บริการที่ดี ต้องมีวิสัยทัศน์
. บริการที่ดี ต้องมีวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์คืออะไร วิสัยทัศน์ คือการมองไปในอนาคต ด้วยการใช้จินตนาการ ข้อมูล และความคิด เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมาย หรือทิศทางขององค์กรและตัวเรา

24 การสร้างวิสัยทัศน์ในการให้บริการ
. การสร้างวิสัยทัศน์ในการให้บริการ ต้องมีความรู้ ต้องมีประสบการณ์ มีตัวอย่างที่ดี มีจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์.

25 เกิดจากความคิดหลากหลาย
. ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากความคิดหลากหลาย เกิดจากการถาม ทำไมต้องทำแบบนี้ ทำแบบอื่นได้หรือไม่ ทำอย่างไรได้บ้าง

26 เกิดจากความคิดหลากหลาย นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
. ความคิดสร้างสรรค์ เกิดจากความคิดหลากหลาย เกิดจากการถาม นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

27 ความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการ
. ตัวอย่าง ความคิดสร้างสรรค์ในงานบริการ บริการผ่านเนท บริการแบบ Delivery บริการด้วยตนเอง บริการ 24 ชม.

28 เอกชน : ราชการ ผมทำได้ คนอื่นทำได้ คุณก็ทำได้

29 มีวิธีการให้บริการที่ดี
ลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี มีความรอบรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ หน่วยงาน เพื่อนร่วมงาน งาน ตัวเราเอง ประชาชน มีบุคลิกภาพที่ดี มีทัศนคติที่ดี มีวิธีการให้บริการที่ดี


ดาวน์โหลด ppt ..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google