งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิตปัญหา...? OKMD outing workshop Bonanza resorts, Khao yai November 5-7, 2012 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ บุญ เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิตปัญหา...? OKMD outing workshop Bonanza resorts, Khao yai November 5-7, 2012 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ บุญ เกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิตปัญหา...? OKMD outing workshop Bonanza resorts, Khao yai November 5-7, 2012 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ บุญ เกิด Emeritus Professor of Neurology Ramathibodi Hospital Medical School Mahidol University President: The Dementia Association of Thailand OKMD consultant: Brain-Based Learning Project

2 ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิต ปัญหา...? สมอง : ศักยภาพ การเรียนรู้ การทำงาน... มหาศาล... ถ้าเข้าใจเรื่อง สมองดี... และ รู้จักใช้ จำนวน เซลล์สมอง หนึ่งแสนล้าน เซลล์ หน่วย ความจำ 280 ล้านล้าน หน่วย... สำหรับ เก็บข้อมูลใน “ ธนาคารความจำ ทาง อายตนะทั้ง 6 ช่อง ”... หู ตา จมูก ลิ้น ผิวกายสัมผัส และ ใจ... ความรู้สึก นึกคิด พูด “ ภาษาแม่ได้ทุกภาษา ”… สร้าง สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สร้าง เ ครื่องบิน จรวด ดาวเทียม... และอื่นๆ

3 ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิต ปัญหา...? สมอง : ช่องทางหลัก สำหรับการเรียนรู้เพื่อ สร้างพลังจิต พลังปัญญา มี... 2 ช่อง 1. ตำราเรียนอยู่ “ นอกกาย “ ที่ หนังสือ ห้องสมุด โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได้ “ ปริญญาบัตร... ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ” เมื่อเรียนจบ......... โลกีย ปัญญา 2. ตำราเรียนอยู่ “ ในกาย “ ที่... “ ตัวเรา... กาย ใจ ” ของเรา ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องหา ไม่ต้องเสียค่า ลงทะเบียน ! เรียนที่ใหนก็ได้ เมื่อมีความรู้ ความเข้าใจ ไม่ต้อง อยู่ป่า เดินธุดงค์ บวช เป็นพระ เป็นแม่ชี ได้ “ ปริญญาบัตรชีวิต... สำหรับ ชีวิต เรา ” เมื่อเรียนจบ............. โลกุตร ปัญญา

4 ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิต ปัญหา...? ต้อง ฝึก หัด จัดการ ให้เกิด..... การเรียนรู้ ทั้ง 2 ช่องทาง เพื่อให้ได้ “ ปริญญาบัตรทั้ง 2 ใบ ” ในการ ดำเนิน ชีวิต ปัจจุบัน ประชากรโลกส่วนใหญ่ รวมทั้ง ประชากรไทย ด้วย มี ปริญญาบัตรวิชาชีพ... ใบเดียว ไม่เข้าใจ ชีวิตตนเอง... ก็ไม่เข้าใจ ชีวิตคนอื่น ด้วย ” โลก วุ่นวาย !... ประเทศไทย ก็วุ่นวาย !

5 ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิต ปัญหา...? เกิดเป็นมนุษย์ ถ้าอยากได้... ชีวิตที่มีคุณภาพ... มี ความสุข... สมองมีพลังสติ พลังปัญญาที่... สามารถ... แก้ปัญหา... สู้ กับปัญหาทุกชนิด... แม้แต่ ปัญหาที่หนักที่สุด... เจ็บ ป่วย... ตาย ! ชีวิต ต้องมี... ปริญญาบัตร 2 ใบ.................. ท่าน ว. วชิรเมธี “ ปริญญาบัตรวิชาชีพ ” “ ปริญญาบัตรชีวิต ”

6 ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิต ปัญหา...? มนุษย์... ถ้าได้ ปริญญาวิชาชีพ อย่าง เดียว... ไม่เพียงพอ... อาจจบชีวิต... ด้วยการ ฆ่าตัวตาย... อย่างที่เป็นหัวข้อข่าว ในหนังสือพิมพ์ ทุกวันนี้... “ บัณฑิตฆ่าตัวตาย ”…“ หมอฆ่า ตัวตาย ” …. อาชีพแพทย์... ก็เกิดขึ้นได้... ไม่ เว้น !... เป็นเรื่องที่ น่าประหลาดใจมากๆ

7

8

9

10

11

12 ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิต ปัญหา...? ทำไม แพทย์... ได้ “ ปริญญาวิชาชีพ... แพทยศาสตร์บัณฑิต..” ก็ยัง ฆ่าตัวตาย ! อาชีพแพทย์ รู้เรื่อง ชีวิต... ดีกว่า อาชีพอื่น... เพราะ งานที่ทำเกี่ยวกับวงจรชีวิตมนุษย์ทั้งนั้น... การเกิด การแก่ การ เจ็บ การตาย... แพทย์ช่วยชีวิตผู้ป่วยให้... รอดตาย หายจากการเจ็บปวด ทุกข์ ทรมาน... หลายร้อยชีวิตมากอาจเป็นจำนวน 1000 ราย... ตลอด ช่วงเวลาทำงาน... ในอาชีพของแพทย์ “ แพทย์รู้เรื่อง ชีวิตของผู้ป่วยดีมาก... แต่ไม่ รู้จัก เข้าไม่ถึง... ชีวิต ของตนเอง !”

13 ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิต ปัญหา...? ช่องทางการเรียนรู้เพื่อให้....... เข้าถึง เข้าใจ... ชีวิตของตนเอง มีช่องทางเดียวเท่านั้น... “ โลกุตระ ” แม้ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า... โอรส พระมหากษัตริย์... ได้ ปริญญาบัตรวิชาชีพ 17 ใบ เรียนจบทุกศาสตร์ ก็ต้องพบปัญหา คล้ายๆกัน และแทบเอาชีวิตไม่รอด ในช่วงที่อดอาหาร

14 ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิต ปัญหา...? วิธีการเรียนรู้ เพื่อให้ได้ ปริญญาบัตร ชีวิต มี 2 วิธี 1. การไปฝึก ที่สำนักปฏิบัติธรรม วัด รายละเอียด ปลีกย่อยมี 40 + วิธี ที่แนะนำง่ายๆ 2 วิธีคือ อานาปานสติ มี สติรู้ ลมหายใจ เข้า - ออก... เข้า - ออก พระอาจารย์ ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ท่านมิตซูโอะ คาเวสโก ณ วัดสุนันทวนาราม ไทรโยค ทองผาภูมิ กาญจนบุรี วิธี พลิกมือ ยกมือ ขยับมือ 14 จังหวะ... หลวงพ่อเทียน – หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ณ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ 2. การฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ ที่ไหนก็ได้ ขณะที่เรามีสติ...... ขณะที่ เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย กวาดบ้าน ถูบ้าน ล้างจาน แปรงฟัน ขับรถ...... * หลักการง่ายๆ มี สติ หรือ ตัวรู้... ธาตุรู้ อยู่กับ ปัจจุบัน... รู้ การเคลื่อนไหวของกาย... มือ เท้า แขน ขา ปาก ลมหายใจ


ดาวน์โหลด ppt ฝึกกำลังใจ สร้างพลังจิต : พิชิตปัญหา...? OKMD outing workshop Bonanza resorts, Khao yai November 5-7, 2012 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ บุญ เกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google