งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบพันธุ์ของมนุษย์ เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบพันธุ์ของมนุษย์ เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบพันธุ์ของมนุษย์ เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
26 ระบบสืบพันธุ์ การสืบพันธุ์ของมนุษย์ เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ เมื่อชายและหญิงย่างเข้าสู่วัยรุ่น ระบบสืบพันธุ์ถูกกระตุ้น

2 ให้ทำงานโดยต่อมใต้สมอง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ สมองส่วนไฮโพทาลามัส
27 ให้ทำงานโดยต่อมใต้สมอง ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ สมองส่วนไฮโพทาลามัส หลั่งฮอร์โมนกระตุ้นต่อมเพศ ทำให้ร่างกายเปลี่ยนแปลง

3 28 ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ประกอบด้วย

4 ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์
29 อัณฑะ (Testis) มี 2 อัน ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ คือ อสุจิ (Sperm) และ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน (Testostorone)

5 ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของ เพศชาย เช่น มีหนวด เครา เสียงห้าว มีขนหน้าแข้ง
30 ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของ เพศชาย เช่น มีหนวด เครา เสียงห้าว มีขนหน้าแข้ง

6 ( Seminiferous Tubule) เป็นหลอดเล็กๆ ขดไปมา ทำหน้าที่ สร้างตัวอสุจิ
31 ภายในอัณฑะมี หลอดสร้างตัวอสุจิ ( Seminiferous Tubule) เป็นหลอดเล็กๆ ขดไปมา ทำหน้าที่ สร้างตัวอสุจิ

7 ถุงอัณฑะ อยู่นอกร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้
32 ถุงอัณฑะ อยู่นอกร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้ เหมาะสม ในการสร้างตัวอสุจิ

8 อุณหภูมิที่เหมาะสมจะต่ำกว่า อุณหภูมิของร่างกายประมาณ
33 อุณหภูมิที่เหมาะสมจะต่ำกว่า อุณหภูมิของร่างกายประมาณ องศาเซลเซียส

9 ทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิ จนแข็งแรง
34 หลอดเก็บตัวอสุจิ อยู่ด้านบนของอัณฑะ ทำหน้าที่เก็บตัวอสุจิ จนแข็งแรง

10 ทำหน้าที่ลำเลียงตัวอสุจิ ไปเก็บที่ ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ
35 หลอดนำตัวอสุจิ ทำหน้าที่ลำเลียงตัวอสุจิ ไปเก็บที่ ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ

11 ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ
36 ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ สร้างอาหาร เช่น น้ำตาลฟรักโทส วิตามินซี, โปรตีนโกลบูลิน ไว้เลี้ยงตัวอสุจิ

12 ต่อมลูกหมาก อยู่ตอนต้น ของท่อปัสสาวะ สร้างสารที่มี
37 ต่อมลูกหมาก อยู่ตอนต้น ของท่อปัสสาวะ สร้างสารที่มี ฤทธิ์เป็นเบสอ่อนๆ เพื่อทำลาย ฤทธิ์กรดในท่อปัสสาวะ

13 หลั่งสารหล่อลื่นในท่อ ปัสสาวะ เพื่ออสุจิจะ เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น
38 ต่อมคาวเปอร์ หลั่งสารหล่อลื่นในท่อ ปัสสาวะ เพื่ออสุจิจะ เคลื่อนตัวได้เร็วขึ้น

14 เพศชาย เริ่มสร้างอสุจิ เมื่ออายุ 12 - 13 ปี และสร้างตลอดชีวิต
39 เพศชาย เริ่มสร้างอสุจิ เมื่ออายุ ปี และสร้างตลอดชีวิต

15 การหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้ง มีของเหลว 3 - 4 ลูกบาศก์เซนติเมตร
40 การหลั่งน้ำอสุจิแต่ละครั้ง มีของเหลว ลูกบาศก์เซนติเมตร มีตัวอสุจิ ล้านตัว

16 เซลล์อสุจิ อยู่ภายในร่างกาย เพศหญิงได้นาน 24 - 48 ชั่วโมง
41 เซลล์อสุจิ อยู่ภายในร่างกาย เพศหญิงได้นาน ชั่วโมง ถ้าอยู่นอกร่างกายเซลล์อสุจิ มีชีวิตได้ ชั่วโมง

17 เซลล์อสุจิ ประกอบด้วย 1. ส่วนหัว 2. ส่วนตัว 3. ส่วนหาง
42 เซลล์อสุจิ ประกอบด้วย 1. ส่วนหัว 2. ส่วนตัว 3. ส่วนหาง

18 ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์(ต่อ)
43 ชั่วโมงต่อไป เรื่อง ระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์(ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt การสืบพันธุ์ของมนุษย์ เป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google