งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557

2 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกใน เป็ดไล่ทุ่ง / จำนวนฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ( สำรวจเดือน กค. 57)

3 จังหวัดฝูงตัว กำแพงเพชร 216284,173 ตาก 00 นครสวรรค์ 6061,915,456 พิจิตร 296916,590 เพชรบูรณ์ 210,000 พิษณุโลก 96194,039 สุโขทัย 81307,600 อุตรดิตถ์ 56133,563 อุทัยธานี 91388,300 รวม เขต 6 1,4444,149,721 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ ทุ่ง / จำนวนฝูงเป็ดไล่ทุ่ง ( สำรวจเดือน กค. 57)

4 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง / การสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

5 จังหวัดเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงานร้อยละ กำแพงเพช ร 1,1281,152 102.13 ตาก 00 นครสวรรค์ 1,080 100.00 พิจิตร 1,272 100.00 เพชรบูรณ์ 036 พิษณุโลก 1,3681,356 99.12 สุโขทัย 552852 154.35 อุตรดิตถ์ 216 100.00 อุทัยธานี 216 100.00 รวม เขต 6 5,8326,180 105.97 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง / การสุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

6 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง / การสุ่มเก็บตัวอย่าง serum

7 จังหวัดเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงานร้อยละ กำแพงเพช ร 2,8202,880 102.13 ตาก 0 นครสวรรค์ 2,700 100.00 พิจิตร 3,180 100.00 เพชรบูรณ์ 0 พิษณุโลก 3,4203,390 99.12 สุโขทัย 1,3801,230 89.13 อุตรดิตถ์ 540536 99.26 อุทัยธานี 540 100.00 รวม เขต 6 14,58014,456 99.15 การป้องกันและการควบคุมโรคไข้หวัดนกในเป็ดไล่ทุ่ง / การสุ่มเก็บตัวอย่าง serum


ดาวน์โหลด ppt ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 สรุปผลการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google