งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร ด้านบริหาร บริการและ คุณภาพ จัดฝึกอบรมสัมมนา, กิจกรรมพนักงาน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำพา สู่ ความสำเร็จ Your Partner in Successful.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร ด้านบริหาร บริการและ คุณภาพ จัดฝึกอบรมสัมมนา, กิจกรรมพนักงาน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำพา สู่ ความสำเร็จ Your Partner in Successful."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร ด้านบริหาร บริการและ คุณภาพ จัดฝึกอบรมสัมมนา, กิจกรรมพนักงาน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำพา สู่ ความสำเร็จ Your Partner in Successful Organization Development PRO-DEVELOMENT = Training & Development Institute ผลงาน กุมภา พันธ์ 2551

2 องค์กร : บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด หลักสูตร FMC kick off meeting วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณ ธรรมา สถานที่ :Sun Set Park Resort & Spa วันที่ : 3-4 กุมภาพันธ์ 2551 องค์กร : บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด หลักสูตร FMC kick off meeting วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณ ธรรมา สถานที่ :Sun Set Park Resort & Spa วันที่ : 3-4 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “

3 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ องค์กร : บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ ( อยุธยา ) จำกัด หลักสูตร : Management by ObjectiveMBO วิทยากร.: ศดร. เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ สถานที่ : ห้องประชุมบริษัทวันที่ : 5-6 กุมภาพันธ์ 2551 องค์กร : บริษัท พานาโซนิค อีเล็คทริค เวิร์คส์ ( อยุธยา ) จำกัด หลักสูตร : Management by ObjectiveMBO วิทยากร.: ศดร. เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์ สถานที่ : ห้องประชุมบริษัทวันที่ : 5-6 กุมภาพันธ์ 2551

4 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ องค์กร : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด ( มหาชน ) หลักสูตร การสื่อสารเพื่อความสำเร็จขององค์กรวิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : ห้องประชุมบริษัทวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2551 องค์กร : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด ( มหาชน ) หลักสูตร การสื่อสารเพื่อความสำเร็จขององค์กรวิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : ห้องประชุมบริษัทวันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2551

5 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ องค์กร : Thoresen & Co., (Bangkok) Ltd. หลักสูตร : Thoresen’s Team Spirit รุ่น 1 วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : โรงแรมทวาราวดีวันที่ : 16-17 กุมภาพันธ์ 2551 องค์กร : Thoresen & Co., (Bangkok) Ltd. หลักสูตร : Thoresen’s Team Spirit รุ่น 1 วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : โรงแรมทวาราวดีวันที่ : 16-17 กุมภาพันธ์ 2551

6 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ องค์กร : สมาคมการบริหารงานบุคคล PAAs งาน : Car Rally ทีมงาน PRO- Development สถานที่ : เมาท์เทิ่นวิว รีสอร์ท เขาใหญ๋วันที่ : 23-24 กุมภาพันธ์ 2551 องค์กร : สมาคมการบริหารงานบุคคล PAAs งาน : Car Rally ทีมงาน PRO- Development สถานที่ : เมาท์เทิ่นวิว รีสอร์ท เขาใหญ๋วันที่ : 23-24 กุมภาพันธ์ 2551

7 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ องค์กร : บริษัท ฟูจิคูระ ( ประเทศไทย ) จำกัด หลักสูตร : Train the Trainer วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณ ธรรมา สถานที่ : ห้องประชุมบริษัทวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 องค์กร : บริษัท ฟูจิคูระ ( ประเทศไทย ) จำกัด หลักสูตร : Train the Trainer วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณ ธรรมา สถานที่ : ห้องประชุมบริษัทวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551

8 องค์กร : ธนาคารกสิกรไทย หลักสูตร พัฒนาตน พัฒนาทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กร วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทยวันที่ : 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2551 องค์กร : ธนาคารกสิกรไทย หลักสูตร พัฒนาตน พัฒนาทีม เพื่อความสำเร็จขององค์กร วิทยากร อ. ภัคจิรา สุวรรณธรรมา สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารกสิกรไทยวันที่ : 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2551 เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “ เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในด้านการ พัฒนาและฝึกอบรม บุคลากร จากทีมงานมืออาชีพ ที่มี ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์โดยตรง ในด้านการพัฒนาบุคลากรแบบครบวงจร " โดยเน้นที่นโยบายและความต้องการขององค์กร เป็นสำคัญ “


ดาวน์โหลด ppt ที่ปรึกษาและพัฒนาบุคลากร ด้านบริหาร บริการและ คุณภาพ จัดฝึกอบรมสัมมนา, กิจกรรมพนักงาน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา นำพา สู่ ความสำเร็จ Your Partner in Successful.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google