งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบการเรียนรู้
เราไปกันเลย โดย ... นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

2 เข้าสู่บทเรียน/เนื้อหา
ความรู้รอบตัวทั่วไป แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน/เนื้อหา แบบทดสอบหลังเรียน ปิดโปรแกรม โดย...นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

3 ข้อ 1 สัตว์อะไรมีปีก ก. แมว ข. ม้า ค. นก ง. ควาย
โดย...นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

4 ถูกต้อง ทำข้อต่อไป โดย...นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

5 ยังไม่ถูกจ้า ทำข้อต่อไป โดย...นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

6 ข้อ 2 ข้อใดคือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ก. แย้ ข. กบ ค. กิ้งก่า ง. ตัวเงินตัวทอง โดย...นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

7 ถูกต้อง กลับไปเมนูหลัก โดย...นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

8 ยังไม่ถูกจ้า กลับไปเมนูหลัก โดย...นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

9 กลับไปเมนูหลัก สัตว์ปีก สัตว์ปีก คือ สัตว์ที่มี 2 เท้า และปีก 1 คู่ มีขนปกคลุมร่างกายทั้งหมด โดยสัตว์ปีกเกือบทุกชนิดสามารถที่จะบินได้ เช่น นกชนิดต่างๆ แต่บางชนิดไม่สามารถบินได้ เช่น นกกระจอกเทศ สัตว์ปีกหายใจด้วยปอด หน้าต่อไป โดย...นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง

10 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
กลับไปเมนูหลัก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ หมายถึง สัตว์ที่สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบก เช่น กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก สัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ผิวหนังเป็นมันชื้นตลอดเวลา ไม่มีเกล็ด นิ่ม สัตว์เหล่านี้โดยมากจะออกลูกเป็นไข่ จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นสัตว์น้ำที่หากินในน้ำ เมื่อได้ขนาดพอสมควร หางจะเริ่มหดลง ขาจะงอกขึ้น และจะย้ายที่หากินขึ้นมาบนบก การสืบพันธ์จะอาศัยเพศ โดยจะวางไข่ในน้ำ จากนั้นตัวผู้จะฉีดน้ำเชื้อออกมาผสม หน้าที่แล้ว โดย...นภวิชญ์ ขำเกลี้ยง


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google