งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิวัฒนาการ ของแมลงวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิวัฒนาการ ของแมลงวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิวัฒนาการ ของแมลงวัน

2 แมลงวัน แมลงวัน เป็นแมลงที่อาศัยอยู่กับชุมชนมนุษย์ชนิด หนึ่ง ส่วนมากคนจะรู้จักบางชนิด เช่น แมลงวัน บ้าน และ แมลงวันหัวเขียว มักจะกินอาหารที่เป็น เนื้อสัตว์และเศษอาหาร ตามกองขยะ และชอบหา กินเวลากลางวัน ไม่ชอบแสงแดดจัด รัศมีการหา กินอยู่ในวงประมาณ 3 กิโลเมตร

3 แมลงวัน กินอาหารที่เป็นของเหลวได้เท่านั้น ส่วน ปากของแมลงวันมีการเปลี่ยนรูปอย่างหลากหลาย ตามอาหารของพวกมัน เช่น ปากเจาะดูดของยุง และปากแบบซับดูดของแมลงวันบ้าน

4 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
แมลงวันออกลูกเป็นไข่ และฟักเป็นหนอนแมลงวัน และระยะดักแด้ จนกลายเป็นตัวเต็มวัย วงจรชีวิต ของแมลงวันตั้งแต่ไข่จนเป็นตัวเต็มวัยกินเวลา ประมาณ 8-10 วัน

5 เมื่อแมลงวันผสมพันธุ์กัน ตัวผู้จะเริ่มขึ้นขี่ตัวเมีย หันหน้าไปทางเดียวกัน แต่จะหมุนหันหน้าไปทาง ตรงกันข้ามในเวลาต่อมา แมลงวันมีความสามารถ ในการสืบพันธุ์มากกว่าแมลงอื่นๆ และใช้เวลาสั้น กว่าด้วย จึงเป็นสาเหตุให้แมลงวันมีประชากร จำนวนมาก

6 ตัวเมียจะวางไข่ใกล้ๆแหล่งอาหารเท่าที่เป็นไปได้ การ เจริญเติบโตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ตัวหนอนจะกินอาหารมาก ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในระยะเวลาสั้นๆ ก่อนที่เจริญเติบโตไป เป็นตัวเต็มวัย ในบางครั้งไข่จะฟักทันทีหลังจากถูกวางไข่ แมลงวันบางชนิดตัวหนอนฟักภายในตัว แม่ ovoviviparous

7 ตัวหนอนแมลงวัน หรือเรียกว่า maggot ไม่มีขา จริง ระหว่างอกและท้องมีการแบ่งส่วนพื้นที่เพียง
เล็กน้อย หลายชนิดแม้แต่หัวก็ไม่ สามารถแบ่งส่วนพื้นที่ได้ชัดจาก ส่วนอื่น บางชนิดมีขาเทียมเล็กๆที่ปล้องตัว ตาและหนวด ลดรูป หรือไม่มี และท้องไม่มีรยางค์

8 ดักแด้มีหลายรูปแบบ บางครั้งเข้าดักแด้ในปลอกไหม หลักจากออกจากดักแด้ ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 2-3 วัน หน้าที่หลักเพื่อสืบพันธุ์และหาแหล่งอาหารใหม่

9 ประโยชน์ของแมลงวัน แมลงวันมีประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น ในบางท้องที่พบว่า แมลงวันสามารถช่วยผสมเกสรดอกไม้แพทย์บางแห่งใช้ หนอนแมลงวันช่วยในการรักษาแผลเน่าเปื่อยในคน โดย ให้หนอนแมลงวันขนาดเล็กกัดกินเนื้อเยื่อที่ตายแล้ว ทำ ให้แผลหายเร็วขึ้น

10 โทษของแมลงวัน แมลงวันจัดเป็นสัตว์พาหะนำโรค เนื่องจากการ ตอม ตามสิ่งสกปรกทำให้มีเชื้อโรคติดตามขาและมาติดต่อสู่ มนุษย์

11 บรรณานุกรม B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99 vXTbFCK0D9c/Tloq_GqAU4I/AAAAAAAAACY/kb85c1Nl16c/s1600/jhfd.gif

12

13 รายชื่อสมาชิกกลุ่ม 1.นางสาววรรณภา ประทุมวี ม.6/9 เลขที่ 13ก (หาเนื้อหา) 2.นางสาวพุทธะชาติ จันทร์สำราญกุล ม.6/9 เลขที่ 21ก (จัดลงพ้อยและตกแต่ง) 3.นางสาวนิศารัตน์ เพ็ชรครุฑ ม.6/9 เลขที่ 11ข (ทำเอฟเฟ็กซ์) 4.นางสาวณัฐธิดา หล่ำโสภา ม.6/9 เลขที่ 17ข (ตรวจสอบเนื้อหา) 5.นางสาวสุดาพร สมร ม.6/9 เลขที่ 22ข (หาเนื้อหา)


ดาวน์โหลด ppt วิวัฒนาการ ของแมลงวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google