งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย มิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล ม.นพดล ปัญญาดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย มิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล ม.นพดล ปัญญาดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย มิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล ม.นพดล ปัญญาดี
สัตว์น่ารู้ โดย มิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล ม.นพดล ปัญญาดี

2 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
๑. พวกปลา หายใจด้วยเหงือก ออกลูกเป็นไข่ ไข่ไม่มีเปลือกแข็งหุ้ม ยกเว้น ปลาสอด ปลาหางนกยูง ปลาเข็ม ที่ออกลูกเป็นตัว พวกมีเกล็ด และไม่มีเกล็ด ปลาช่อน ปลานิล ปลาทู ฉลาม

3 สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
ออกลูกเป็นไข่ วางไข่ในน้ำ ไข่มีวุ้นหุ้ม ตัวอ่อนระยะแรกเรียกว่า ลูกอ๊อด หายใจด้วยเหงือก ตัวเต็มวัย หายใจด้วยปอดเมื่ออยู่บนบก หายใจด้วยผิวหนังเมื่อ มันอยู่ในน้ำ กบ คางคก อึ่งอ่าง ปาด เขียด

4

5

6 ซาลามานเดอร์

7 เขียดบัว

8

9 สัตว์เลื้อยคลาน ตัวอ่อนมีหน้าตาเหมือนพ่อแม่ ลำตัวมีเกล็ด มีกระดอง
ลำตัวมีเกล็ด มีกระดอง เคลื่อนที่โดยการเลื้อย คลาน จระเข้ เต่า งู จิ้งจก จิ้งเหลน ตุ๊กแกวางไข่บนบก ไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม

10 เต่ากระ

11

12

13 งูเหลือม สัตว์เลื้อยคลานที่ยาวที่สุด
งูเหลือม บางชนิดยาวกว่า 10 เมตร

14 งูจงอาง

15 สัตว์ปีก วางไข่บนบก ไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม ตัวเมียมีการกกไข่ มีปีก 2 ข้าง
วางไข่บนบก ไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม ตัวเมียมีการกกไข่ มีปีก 2 ข้าง บินได้ และบินไม่ได้ นก เป็ด ไก่ ห่าน หงส์

16

17

18

19 นกตัวเล็กที่สุด นกฮัมมิ่งเบิร์ด ยาว 5.7 ซม.

20 นกที่สูงที่สุดและใหญ่ที่สุด นกกระจอกเทศ สูง 2.8 เมตร หนัก 130 กก.

21 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นตัว ยกเว้นตุ่นปากเป็ด ที่ออกลูกเป็นไข่ ตัวเมียมีเต้านม ตัวอ่อนเจริญเติบโตในท้องแม่ ช้าง ม้า วัว ควาย มนุษย์

22 ค้างคาว จัดเป็นสัตว์ปีก หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ออกลูกเป็นตัว ขนเป็นเส้น เพียงแต่เจ้าค้างคาวเคลื่อนที่โดยการบินเท่านั้น

23 วาฬ โลมา เป็นสัตว์จำพวกปลา ใช่หรือไม่
ไม่ใช่ เพราะ ออกลูกเป็นตัว หายใจด้วยปอด เลี้ยงลูกด้วยนม

24

25

26 วาฬสีน้ำเงิน อาศัยอยู่ในน้ำแต่มันไม่ใช่ปลา มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ด้วยกัน ยาว 30 เมตร หนัก 130 ตัน

27 สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจะเลี้ยงลูกของมันด้วยสัญชาตญาณ แต่แม่ของเราเลี้ยงเราด้วยความรัก และความเอาใจใส่

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt โดย มิสจารุวรรณ สัจจะวัฒนวิมล ม.นพดล ปัญญาดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google