งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EVOLUTION OF FROGS..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EVOLUTION OF FROGS.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EVOLUTION OF FROGS.

2 กบ เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่ใน Order Anura (กรีกโบราณหมายถึง “ไม่มีหาง”) ซึ่งซากดึกดำบรรพ์ที่เก่าแก่ที่สุดของกบนั้นปรากฏอยู่ในยุคก่อน ไทรแอสสิก (Triassic) บนเกาะมาดากัสการ์ แต่จากวิวัฒนาการของพวกมันแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วต้นกำเนิดของมันนั้นเกิดมาตั้งแต่หลังยุค เพอร์เมียน (Permian) เมื่อ 265ล้านปีที่แล้ว กบมีการกระจายอย่างกว้างขวางตั้งแต่เขตร้อนไปจนถึงเขตหนาวเย็น แต่จำนวนสายพันธุ์มากที่สุดพบที่ป่าฝนเขตร้อน จากการบันทึกไว้มีมากกว่า 4,800 สายพันธุ์

3 Triadobatrachus เป็นสัตว์สูญพันธุ์จำพวกกบ รวมถึงอีกหนึ่งสายพันธุ์คือ Triadobatrachus massinoti มันเป็นกบที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นตัวอย่างสำคัญในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ มันอาศัยอยู่ในช่วงก่อนยุค ไทรแอสสิก (Triassic)  ประมาณ 250 ล้านปีมาแล้ว ในหมู่เกาะมาดากัสการ์ Triadobatrachus มีลำตัวยาว 10 cm . หรือ 3.9 นิ้ว และยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้อยู่ เช่น มีกระดูกสันหลังทั้งหมด 14 ชิ้น ปัจจุบันมีเพียง 4-9 ชิ้นเท่านั้น ส่วนอีก 6 ชิ้นเป็นกระดูกส่วนหางสั้นๆ มันถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1937 ที่ Adrien Massinot ใกล้หมู่บ้านทางภาคเหนือของ Betsieka ใน มาดากัสการ์พบโครงกระดูกที่สมบูรณ์เกือบทั้งหมด คาดว่ามันกลายเป็นฟอสซิลทันทีหลังตายแล้ว เพราะกระดูกทั้งหมดวางอยู่ในตำแหน่งที่เป็นไปตามธรรมชาติของมัน มีแต่เฉพาะส่วนที่ด้านหน้าของกะโหลกศีรษะและปลายของแขนขาหายไป

4

5 ด้านสรีรวิทยาของกบ 1. ตา มีลักษณะกลมโตและโปนขึ้นมา นอกจากจะทำให้กบมองได้ในที่มืดแล้ว ยังสามารถมองได้รอบทิศโดยไม่ต้องหมุนตัว 2. หู มีลักษณะเป็นแผ่นกลมอยู่ถัดจากตาไปทางด้านลำตัว กบไม่มีใบหูหรือหูส่วนนอก แต่หูของกบจะทำหน้าที่รับคลื่นเสียงจากอากาศหรือน้ำแล้วสะท้อนเข้าหูส่วนใน 3. จมูก มีรูจมูก (Nares หรือ Nostrils) สองช่อง รูจมูกทะลุเข้าไปในช่องปาก รูจมูกที่อยู่ข้างนอกเรียก (External nares) ส่วนรูที่เปิดเข้าไปในปากเรียก (Internal nares)

6

7 4. ปาก กบมีปากที่กว้างเวลาอ้าปาก ลิ้นกบมีลักษณะแตกต่างจากสัตว์อื่นคือมีส่วนโคนติดกับขากรรไกรล่างและส่วนปลายของลิ้นอยู่ภายในปาก เวลาจับแมลงจะตวัดส่วนปลายลิ้นออกมา 5. ขาและเท้า โครงสร้างของขาและเท้าของกบแต่ละสายพันธุ์นั้นแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับที่อยู่อาศัย ว่าอยู่บนพื้น ในน้ำ ในต้นไม้หรือในโพรง กบต้องเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน เพื่อการจับเหยื่อหรือหนีนักล่า กบส่วนใหญ่จะมีพังพืดที่เท้าช่วยในการว่ายน้ำ 6.ผิวหนัง ผิวของกบป้องกันโรคได้ ระบบทางเดินหายใจมีหน้าที่สามารถดูดซับน้ำและช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย มันมีต่อมโดยเฉพาะบนศีรษะ ซึ่งมักจะคายสารพิษที่น่ารังเกียจและ หลั่งออกมามักจะเหนียวและช่วยให้ผิวชุ่มชื้น, ป้องกันเชื้อราและแบคทีเรียและทำให้ลื่นสามารถที่จะหนีจากนักล่า.

8 FROG SKELETON

9

10 วัฏจักรชีวิตของกบ (Life Cycle of Frogs.)

11

12 บรรณานุกรม

13 สมาชิกกลุ่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
สมาชิกกลุ่ม 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 นางสาวพรดิฐี เถื่อนโทสาร เลขที่ 17ก. (ตกแต่งงาน) นางสาวพรชิตา ยิ้มแย้ม เลขที่ 19ก. (ตกแต่งงาน) นางสาวนฤมล เชิดโคกสูง เลขที่ 19ข. (รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหา) นางสาวเบญจมาศ ทิมศรี เลขที่ 20ข. (ค้นหาข้อมูล) นางสาวภัทรวรรณ ยืนยง เลขที่ 21ข. (ค้นหาข้อมูล)


ดาวน์โหลด ppt EVOLUTION OF FROGS..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google