งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะนำตนเองและผู้อื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะนำตนเองและผู้อื่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะนำตนเองและผู้อื่น
Introduction การแนะนำตนเองและผู้อื่น ENGLISH EASY EXIT C A I Computer Assisted Instruction

2 INTRODUCTION EASY C A I C A I Introduction การแนะนำตนเองและผู้อื่น
การพบปะหรือติดต่อกับบุคคลต่างๆ นั้น ถ้าเคยรู้จักกันมาก่อน ก็นับว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะทักทายพูดคุยกัน แต่ถ้าต่างคนต่างไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย ก็ต้องมีการแนะนำตนเองให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้จักจะช่วยให้การสนทนานั้นดำเนินไปด้วยดี นักศึกษาลองดูตัวอย่างการแนะนำตนเอง ซึ่งสามารถจดจำ นำไปใช้ได้ค่ะ ศักดิ์พูดว่า Sak : I would like to introduce myself. I’m Sak. หรืออาจจะพูดว่า Sak : I’d like to introduce myself. I’m Sak. Sak : May I introduce myself ? I’m Sak. EASY C A I Computer Assisted Instruction

3 INTRODUCTION EASY C A I C A I
ทั้ง 3 ประโยคข้างต้น มีความหมายเดียวกันนะคะ คือ หมายความว่า “ผมขอแนะนำตัวเองนะครับ ผมชื่อศักดิ์” ฝากไว้นิดหนึ่งนะคะ เกี่ยวกับการใช้ would like หรืออาจเขียนย่อเป็น ’d like การใช้ would like เป็นการแสดงความสุภาพ ในการแนะนำตนเองค่ะ แต่ถ้าทั้งสองคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ขอให้ดูตัวอย่างการสนทนาต่อไปนี้นะคะ Sak และ Guest พูดกันอยู่ Sak : Welcome to my village. I would like to introduce myself. I’m Sak. How do you do? Guest : Thank you. My name is Pong. How do you do ? ครูขอให้นักศึกษาสังเกตด้วยนะคะว่า การแนะนำตนเองในกรณีรู้จักกันเป็นครั้งแรกนั้นจะทักทายว่า How do you do ? เสมอ ซึ่งนับว่าเป็นคำพูดที่ถือปฏิบัติและเป็นที่ยอมรับในสังคมผู้ใช้ภาษาอังกฤษ แต่ในปัจจุบันนี้มักนิยมใช้คำว่า Nice to meet you. EASY C A I Computer Assisted Instruction

4 INTRODUCTION C A I เมื่อพูดคุยกันไปแล้ว ก่อนลาจากกัน มักมีการกล่าวแสดงความยินดี ที่ได้รู้จักอีกฝ่ายหนึ่ง ตามตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะ Sak และ Pong กำลังลาจากกัน Sak : Nice to meet you. Good bye. ยินดีที่ได้รู้จักกัน ลาก่อนครับ Pong : Nice to meet you too. Good bye. ยินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกัน ลาก่อนครับ นอกจากข้อความที่ว่า Nice to meet you. แล้วยัง สามารถใช้ข้อความอื่น ๆ ได้เช่นกันอย่างนี้ค่ะ Nice to see you. อย่าลืมนะคะ see ใช้เมื่อพบกันเป็นครั้งที่ 2 และครั้งต่อ ๆ ไป แต่ถ้าพบกันครั้งแรกให้ใช้คำว่า meet ยังมีตัวอย่างข้อความ อื่นอีกค่ะ Glad to meet you. Happy to meet you. Good to meet you. นอกจากการแนะนำตนเองแล้ว การแนะนำให้บุคคลอื่นรู้จักกันก็เป็นเรื่องจำเป็น และนับว่าเป็นมารยาทที่ดี ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง ต่อไปนี้เป็นบทสนทนาที่เราแนะนำบุคคลที่สามให้มารู้จักกับบุคคลที่เราพูดคุยอยู่ก่อนแล้ว EASY Computer Assisted Instruction

5 INTRODUCTION EASY C A I ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักเพื่อนผมครับ ชื่อศรี
ศักดิ์พูดคุยอยู่กับพงศ์ แต่ศรีซึ่งรู้จักกับศักดิ์มาก่อนแล้ว เดินมาที่คนทั้งสอง Sak : I’d like you to meet my friend. Sri. ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักเพื่อนผมครับ ชื่อศรี Pong : Hello, Sri. Good to meet you. สวัสดีครับคุณศรี ยินดีที่รู้จักครับ Sri : Good to meet you, too. ยินดีที่รู้จักเช่นกันค่ะ Sak : Khun Pong is a teacher. He came from Bangkok this morning. คุณพงศ์เป็นครู มาจากกรุงเทพฯ เมื่อเช้านี้ ส่วนการแนะนำเด็กให้รู้จักกับผู้ใหญ่ เช่น กรณีศักดิ์จะแนะนำ พรให้รู้จักกับครูนิตยา ศักดิ์ก็ควรเริ่มต้นพูดอย่างนี้ค่ะ ( ศักดิ์ พร และครูนิตยา กำลังพูดคุยกัน) Sak : Porn, I would like you to meet my teacher, Khru Nittaya. Porn : How do you do ? Good to meet you. Khru Nittaya : How do you do ? Good to meet you too. ก่อนที่นักศึกษาจะไปเรียนรู้เรื่องอื่น ๆ นั้น เราน่าจะมาทดสอบ ตนเองกันสักหน่อยนะคะว่าเข้าใจลึกซึ้งแล้วแค่ไหน. EASY Computer Assisted Instruction

6 Test yourself EASY C A I C A I
ถ้านักศึกษาต้องการแนะนำเพื่อนให้รู้จักกัน นักศึกษาจะพูดอย่างไรคะ a. This is my friend, ____ชื่อเพื่อน_____. b. ___(ชื่อเพื่อน)____, This is my friend. c. ___(ชื่อเพื่อนคนที่ 1)___ I’d like you to meet my friend, __ (ชื่อเพื่อนคนที่ 2)__ d. ____(ชื่อเพื่อนคนที่ 1)____ I would like you to meet my friend,___ (ชื่อเพื่อนคนที่ 2)______. 1. นักศึกษาต้องกล่าวแนะนำตนเองกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อน นักศึกษาต้องพูดอย่างไรคะ a. I’m ____(ชื่อนักศึกษา)____.Who are you ? b. Who are you ? I’m ____(ชื่อนักศึกษา)____. c. I’d like to introduce myself. I’m ____(ชื่อ นักศึกษา)____. d. May I introduce myself ? I’m ____(ชื่อ นักศึกษา)____. EASY C A I Computer Assisted Instruction

7 Test yourself 3. เมื่อแนะนำเพื่อนให้รู้จักผู้มีอาวุโสกว่า นักศึกษาจะพูดอย่างไรคะ a. ____(ชื่อเพื่อน)____ , I’d like you to meet my teacher. b. ____(teacher)____ , I’d like you to meet my friend. c. ____(ชื่อเพื่อน)____ , I would like you to meet my teacher. d. ____(teacher)____ , I would like you to meet my friend. เรารู้วิธีแนะนำตนเอง และแนะนำคนให้รู้จักกันแล้ว ถ้าเราต้องกล่าวทักทายกันต่อ เราควรพูดอย่างไร สำหรับการพบกันครั้งแรกคะ a. How are you ? Nice to meet you. b. How have you been ? Good to meet you. c. How do you do ? Nice to meet you. d. How do you do ? Good to meet you.


ดาวน์โหลด ppt การแนะนำตนเองและผู้อื่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google