งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกในกลุ่ม นายจารินทร พุ่มกลั่น เลขที่ 2 นายสุทธิพร พันธุ์ดี เลขที่ 11 นางสาวเพ็ญนภา คูณเดช เลขที่ 21 นางสาวรุ่งนัดดา อ่อนพิมพ์ เลขที่ 35 นางสาวกมลทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกในกลุ่ม นายจารินทร พุ่มกลั่น เลขที่ 2 นายสุทธิพร พันธุ์ดี เลขที่ 11 นางสาวเพ็ญนภา คูณเดช เลขที่ 21 นางสาวรุ่งนัดดา อ่อนพิมพ์ เลขที่ 35 นางสาวกมลทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สมาชิกในกลุ่ม นายจารินทร พุ่มกลั่น เลขที่ 2 นายสุทธิพร พันธุ์ดี เลขที่ 11 นางสาวเพ็ญนภา คูณเดช เลขที่ 21 นางสาวรุ่งนัดดา อ่อนพิมพ์ เลขที่ 35 นางสาวกมลทิพย์ พรหมรินทร์ เลขที่ 36 นางสาวเก็จมณี แดงบาง เลขที่ 37 นางสาวลัดดา ปาทาน เลขที่ 39 นางสาวจิราพร เย็นวัฒนา เลขที่ 43

3 วงรี (Ellipse) คือเซตของคู่อันดับที่ ผลรวมของ ระยะทางไปยังจุดคงที่สองจุดมีค่าคงที่เท่ากัน เรียกจุดคงที่ สองจุดนั้นว่า จุด โฟกัส (F, F’) และนอกจากนี้ระยะทางรวม ซึ่งเป็นค่าคงที่นั้น จะมีค่าเท่ากับความยาวของแกนเอก (2a) พอดี แกนเอก (Major Axis) คือเส้นแสดงความยาวของ วงรี (V, V’) ยาว 2 a หน่วย และ แกนโท (Minor Axis) คือ เส้นแสดงความกว้างของวงรี (B, B’ ) ยาว 2 a หน่วย โดยที่ a>b เสมอ ค่า a และ b เทียบได้กับรัศมีวงกลม, แกนเอกและแกน โท เทียบได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมต่างกันตรงที่ แนวนอนและแนวตั้งของวงรีจะยาวไมเท่ากัน

4 สรุป สมการวงรี

5

6 กระทะ ใช้ในชีวิตประจำวันคือ เป็นภาชนะประกอบอาหาร

7 ไข่ ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ใช้ในการ ประกอบอาหาร

8 จาน ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร

9 ถาด ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร

10 เมาท์ ใช้ในชีวิตประจำวันคือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์

11 ลูกโป่ง ใช้ในชีวิตประจำวัน คือ ใช้ในการตกแต่งซุ้มงานต่างๆ และการละเล่น

12 ไส้กรอก ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ใช้ในการรับปะทาน

13 ลูกรักบี้ ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ใช้ในการเล่นกีฬา

14 สบู่ ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ใช้ทำความสะอาดร่างกาย

15 แว่นตา ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ใช้ป้องกันผู้ที่มีปัญหาทางสายตา

16 กระจกข้างแฮนด์ ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ใช้เป็นกระจกมองหลัง

17 ฟองน้ำ ใช้ในชีวิตประจำวันคือ ใช้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาด

18 แตงโม ใช้ในชีวิตประจำวันคือ เป็นผลไม้ใช้รับประทาน

19 ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณคะ


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกในกลุ่ม นายจารินทร พุ่มกลั่น เลขที่ 2 นายสุทธิพร พันธุ์ดี เลขที่ 11 นางสาวเพ็ญนภา คูณเดช เลขที่ 21 นางสาวรุ่งนัดดา อ่อนพิมพ์ เลขที่ 35 นางสาวกมลทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google