งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Portfolio Model Aggressive Conservative 50% 25% 0% 75% 25% 50% 75% 100%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Portfolio Model Aggressive Conservative 50% 25% 0% 75% 25% 50% 75% 100%"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Portfolio Model Aggressive Conservative 50% 25% 0% 75% 25% 50% 75% 100%

2 Portfolio Model ( ปรับด้วย Historical Volatility) ช่วง ม. ค.- มี. ค. 13 SET อยู่ในช่วง 4 ถือหุ้น 75% HV10<20 ความผัน ผวนไม่สูง ช่วงกลาง มี. ค. SET ตกลงมาอยู่ ในช่วง 3 ลดหุ้นเหลือ 50% ปลาย เดือน HV>20 ความผันผวนเพิ่มขึ้น ต้องตัดสินใจขายหุ้น ลดพอร์ตลง เหลือ 25% ช่วงกลางเดือน เม. ย. SET ขึ้นมาอยู่ ในช่วง 3 และ HV ลดลงต่ำกว่า 20 ความผันผวนลดลง เพิ่มพอร์ตหุ้น กลับมา 50% เช่นเดิม ถือหุ้น 50% ไว้จนถึงกลางเดือน พ. ค. กลางเดือน พ. ค. SET หลุด SMA.60 ลดพอร์ตลงเหลือ 50% อีกครั้ง ช่วงต้นเดือน มิ. ย. SET หลุด SMA.60-5% และ HV เพิ่มขึ้น มากกว่า 20 จึงลดพอร์ตลงเหลือ เพียง 25% หรือ 0% เนื่องจากความ ผันผวนที่เพิ่มขึ้น High Vo > 20 Lo Vo < 20 25% 50% 75% 100% 0% 1 2 3 4 5

3 ข้อมูลที่ควรรู้... มีประโยชน์ในการ วิเคราะห์ การซื้อขายของนักลงทุนแต่ละประเภท ( เพื่อดู แนวโน้ม ) – ต่างชาติ (F) – บุคคล (R) – สถาบันในประเทศ (I) – บัญชีบริษัท (P) หุ้นที่มีการขายชอร์ตสูงสุด 30 อันดับ หุ้นที่มีการซื้อขาย NVDR 30 อันดับ

4 ติดตามความเคลื่อนไหวของนักลงทุน แต่ละประเภท ที่มา : โปรแกรม SETSMART พฤติกรรมนักลงทุนต่างชาติ ทำ ตรงข้ามกับนักลงทุนรายย่อยเสมอ นักลงทุนต่างชาติอยู่ถูกที่ถูกทาง ในระยะยาว ต้องรู้ว่าใครมีบทบาทเป็นผู้นำ ตลาด และมีใครเป็นผู้สนับสนุน – โดยทั่วไป นักลงทุนต่างชาติเป็นผู้ ชี้นำตลาด จะมีบัญชีบริษัท หลักทรัพย์ เป็นผู้ตาม เมื่อใดที่นักลงทุนรายย่อยโดด เดี่ยว ตลาดจะขึ้นแรง หรือลงแรง กว่าปกติ

5 พฤติกรรมนักลงทุน นักลงทุนต่างชาติ – ชี้นำตลาด – ซื้อหุ้นขนาดใหญ่หมวดพลังงาน และ ธนาคาร – ถ้านักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้น ให้ลงทุนในหมวดหลัก – วิเคราะห์แนวโน้มเงินลงทุนของต่างชาติจาก  Foreign Net Buy Line  ($SETF-B) – ($SETF-S)  ทิศทางค่าเงินบาท นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

6 ทิศทางตลาดและความสัมพันธ์กับนัก ลงทุน

7 ความเคลื่อนไหวของนักลงทุนในตลาด Retail Foreign Institutions Proprietary

8 Investor’s Trading Equation Buy Volume=IB+PB+FB+RB * %BV=IB(10%)+PB(15%)+FB(25%)+RB(50%) Sell Volume=IS+PS+FS+RS * %SV=IS(10%)+PB(15%)+FB(25%)+RB(50%) 11% 16% 22% 51% 8% 17% 26% 49% * หมายเหตุ : อัตราส่วนเฉลี่ยโดยประมาณ เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน Date 26/6/13 Net Buy (Net Sell) : RN=2% = RB - RS (51%- 49%) FN=-4% = FB - FS (22% - 26%) PN=-1% = PB - PS (16- %17%) IN=3% = IB - IS (11%-8%) RN+IN=FN+PN

9 ความสัมพันธ์ของนักลงทุนต่างชาติและ รายย่อย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 45 67 89 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 13 16

10 ความสัมพันธ์ของนักลงทุนต่างชาติและ สถาบันในประเทศ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 19 20

11 ความสัมพันธ์ของนักลงทุนต่างชาติและ บัญชีบริษัท 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

12 ทิศทางตลาดและการซื้อขายของ นัก ลงทุนต่างชาติ

13 ข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตจากเว็บไซท์ ตลาดฯ http://www.set.or.th/set/shortsales.do?language=th&country=TH

14 หุ้นที่ถูกขายชอร์ตสูงสุด 30 อันดับ (6 เดือน )

15 หุ้นที่ถูกขายชอร์ตสูงสุด 30 อันดับ (1 เดือน )

16 หุ้นที่ถูกขายชอร์ตสูงสุด 20 อันดับ (1 สัปดาห์ )

17 หุ้นที่ถูกขายชอร์ตสูงสุด 20 อันดับ (1 วัน )

18 เปรียบเทียบการซื้อขายหุ้นแม่ กับ การซื้อ ขาย Stock Futures ในแต่ละวัน

19 Stock Futures Trading (24 มิ. ย.56)

20 ข้อมูล NVDR จากเว็บไซท์ตลาด หลักทรัพย์ http://www.set.or.th/set/nvdrbystock.do?type=value&date=25%2F06%2F2013&sort=total

21 หุ้นที่ซื้อขาย NVDR สูงสุด 20 อันดับ

22 NVDR : TOP10 TRADING (YTD) ADVANC DTAC INTUCH BAY SCB LH PTT BBL CPN KBANK

23 NVDR : BANK SECTOR (YTD) KBANK SCB BBL KTB BAY

24 KBANK & NVDR Trading(Cumulative)

25 INTUCH & NVDR Trading(Cumulative)

26 KTB & NVDR Trading(Cumulative)


ดาวน์โหลด ppt Portfolio Model Aggressive Conservative 50% 25% 0% 75% 25% 50% 75% 100%

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google