งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 โดย... ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ ( นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ) สรุปผลประกอบการธุรกิจ ประกันภัย ปี 56 และทิศทางธุรกิจประกันภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 โดย... ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ ( นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ) สรุปผลประกอบการธุรกิจ ประกันภัย ปี 56 และทิศทางธุรกิจประกันภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 โดย... ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ ( นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ) สรุปผลประกอบการธุรกิจ ประกันภัย ปี 56 และทิศทางธุรกิจประกันภัย ปี 57

2 2 การขยายตัวของธุรกิจประกันภัย

3 3 อัตราการเติบโตของธุรกิจ ประกันภัย

4 4 Insurance Penetration

5 5

6 6 Insurance Density

7 7 เบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรง

8 8 ช่องทางการขายของธุรกิจประกัน ชีวิต

9 9 สินทรัพย์ของธุรกิจประกัน ชีวิต

10 10 หนี้สินของธุรกิจประกันชีวิต

11 11 เบี้ยประกันวินาศภัยรับ โดยตรง

12 12 ช่องทางการขายของธุรกิจ ประกันวินาศภัย

13 13 สินทรัพย์ของธุรกิจประกัน วินาศภัย

14 14 หนี้สินของธุรกิจประกันวินาศ ภัย


ดาวน์โหลด ppt 1 โดย... ผู้ช่วยเลขาธิการสายพัฒนาและ วิเคราะห์ระบบการตรวจสอบ ( นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ) สรุปผลประกอบการธุรกิจ ประกันภัย ปี 56 และทิศทางธุรกิจประกันภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google