งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Gain 1st 116.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Gain 1st 116."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Gain 1st 116

2 Gain 1st 116 อายุที่รับประกัน 0-75 ปี ระยะเวลาคุ้มครอง 5 ปี
อายุที่รับประกัน ปี ระยะเวลาคุ้มครอง ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน ครั้งเดียว ทุนประกันขั้นต่ำ ,000 บาท

3 Gain 1st 116 ไม่รับชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต
ใช้ใบคำขอชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น ไม่ขายสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์คุ้มครองการชำระเบี้ย (คช.) ไม่ต้องตรวจสุขภาพตามระเบียบการสมัครทำประกัน* เบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนภาษีไม่ได้ * อาจขอประวัติการรักษาพยาบาล / ผลการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อประกอบ การพิจารณารับประกันในบางรายที่มีประวัติสุขภาพ

4 Gain 1st 116 กรณีเสียชีวิต กรณีมีชีวิตอยู่
ปีที่ 1 – 5 จ่าย 105% ของทุนประกัน กรณีมีชีวิตอยู่ สิ้นปีที่ จ่าย 3.25% ของทุนประกัน ครบกำหนดจ่าย 100% ของทุนประกัน

5 คุ้มครองชีวิต 105% ของทุนประกัน
รูปแบบความคุ้มครอง : Gain 1st 116 ความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองชีวิต 105% ของทุนประกัน 1 2 3 4 5 ชำระเบี้ยครั้งเดียว เงินจ่ายคืนรายปี 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% 3.25% เงินครบกำหนดสัญญา 100% รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญา % ของทุนประกัน

6 อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท)
อัตราเบี้ยประกันรายปี อายุ 0-75 ปี ชายและหญิง : Gain 1st 116 ทุนประกันภัย (บาท) อัตราเบี้ยประกันภัย (บาท) ต่อทุนประกันภัย 1,000 บาท IRR 100,000 – 999,999 1,000 3.25% 1,000,000 ขึ้นไป 977.5 3.75%

7 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt Gain 1st 116.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google