งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี
หลักการแก้ปัญหา วัตถุประสงค์ 1.อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ 2.ถ่ายทอดความคิดเป็นรหัสลำลอง และผังงานได้ 3.แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดย นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

2 ขั้นตอนแก้ปัญหา การแก้ปัญหา เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ปัญหาบางอย่างสามารถหาคำตอบได้ทันที แต่บางปัญหาอาจต้องใช้เวลานาน ในการค้นหาคำตอบ และคำตอบที่ได้ จะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และนำไปอ้างอิงต่อได้

3 การแก้ปัญหาที่ดีนั้นจะต้องได้คำตอบที่ถูกต้องและใช้เวลาให้น้อยที่สุด
ขั้นตอนแก้ปัญหา การแก้ปัญหาของแต่ละบุคคลมีขั้นตอนและใช้เวลาแตกต่างกัน ตามความรู้และประสบการณ์ของบุคคลนั้น การแก้ปัญหาที่ดีนั้นจะต้องได้คำตอบที่ถูกต้องและใช้เวลาให้น้อยที่สุด

4 ขั้นตอนแก้ปัญหา การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
การวางแผนในการแก้ปัญหา การดำเนินการแก้ปัญหา การตรวจสอบและปรับปรุง

5 ขั้นตอนแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหานี้ นำเสนอโดยนักคณิตศาสตร์ ชื่อ จอร์จ โพลยา(George Polya) ตั้งแต่ พ.ศ และยังคงเป็นขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ใช้เป็นหลักปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน

6 1.การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา
ในการแก้ปัญหาใดๆนั้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ 1.1 ทำความเข้าใจกับปัญหา แยกให้ได้ว่า - สิ่งที่ต้องการคืออะไร และ - ข้อมูลที่กำหนดให้คืออะไร 1.2 พิจารณาว่า ข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดนั้น เพียงพอที่จะหาคำตอบของปัญหาได้หรือไม่ ถ้าไม่เพียงพอต้องหาข้อมูลเพิ่ม

7 2.การวางแผนในการแก้ปัญหา
โดยการเลือกใช้เครื่องมือ และวิธีการให้ได้มาซึ่งคำตอบ ประสบการณ์เดิมของผู้แก้ปัญหาจะมีส่วนช่วยอย่างมาก ประสบการณ์จะเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับปัญหาใหม่ หรือปรับปรุงให้ได้วิธีที่ดีขึ้น

8 ความหมายของสัญลักษณ์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google