งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tip & Trick ตัดต่อ และซ้อนภาพ ปรับแต่งภาพให้สีสันสดใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tip & Trick ตัดต่อ และซ้อนภาพ ปรับแต่งภาพให้สีสันสดใส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tip & Trick ตัดต่อ และซ้อนภาพ ปรับแต่งภาพให้สีสันสดใส
ใส่เอฟเฟคต์ให้แปลกใหม่ด้วยฟิวเตอร์ วาด และระบายสีภาพ Contact us :

2 การซ้อนภาพโดยอาศัย Layer Mask
สร้าง Layer Mask อิสระโดยใช้ Reveal All, Hide All สร้าง Layer Mask โดยการไล่โทนสี Gradient สร้าง Layer Mask โดยการคัดลอกภาพมาใส่ Paste Into สร้าง Vector Mask จาก Current Path สร้าง Layer Mask ให้ตัวอักษร ด้วย Create Clipping Mask

3 สร้าง Layer Mask อิสระโดยใช้ Reveal All, Hide All
แปลความได้ตรงตามตัวคือการบังส่วนที่ไม่ต้องการแก้ไขไว้ หรือซ่อนไว้ ให้เหลือแต่ ส่วนที่ต้องการแก้ไข ซึ่งจะใช้ในการตกแต่งหรือแก้ไขรูปภาพ ในส่วนที่ละเอียดมาก ที่สุด ขั้นตอน 1. คลิกที่ Layer>Layer Mask 2. เลือกคำสั่ง Reveal All หรือ Hide All 3. ใช้ยางลบ ลบซ่อนส่วนที่ไม่ต้องการไว้ และใช้พู่กันวาดส่วนที่ต้องการใช้คืนมา

4 สร้าง Layer Mask โดยการไล่โทนสี Gradient
ขั้นตอน 1. ลากภาพที่จะทำ Mask ใส่ปุ่ม Add Layer Mask 2. คลิกที่อุปกรณ์ Gradient ไล่สี * ส่วนที่เป็นสีดำ จะโปร่งแสง * ส่วนที่เป็นสีขาว จะทึบแสง * ส่วนที่เป็นสีเทา จะโปร่งแสงน้อยกว่าสีดำ

5 สร้าง Layer Mask โดยการคัดลอกภาพมาใส่ Paste Into
ขั้นตอน 1. กำหนดพื้นที่ที่ต้องการบังด้วยภาพใหม่ 2. คัดลอกภาพใหม่ 3. ใช้คำสั่ง Edit>Paste Into จะได้ภาพใหม่แทนที่ภาพเดิมในลักษณะ ของการบังซ้อนทับบริเวณที่เลือกไว้

6 สร้าง Vector Mask จาก Current Path
ใช้ Path บังส่วนของภาพที่ไม่ต้องการไว้ โดยใช้อุปกรณ์ Pen Tool วาดเส้น ล้อมรอบรูปที่ไม่ต้องการ เส้น Path ขั้นตอน 1. ใช้ Pen tool สร้างเส้น Path 2. ใช้คำสั่ง Layer>Vector Mask 3. เลือกคำสั่ง Current Path ส่วนที่อยู่นอกเส้น Path จะถูกบังไว้

7 สร้าง Layer Mask ให้ตัวอักษร ด้วย Create Clipping Mask
การซ้อนทับภาพลงบนโครงร่างตัวอักษร โดยแสดงภาพในตัวอักษรเท่านั้น ส่วนที่อยู่นอกพื้นที่ ตัวอักษรจะถูกบังไว้ ขั้นตอน 1. พิมพ์ข้อความไว้ 1 Layer 2. นำภาพมาซ้อนทับอีก 1 Layer 3. คลิกที่ Layer>Create Clipping Mask ภาพจะถูกแสดงเฉพาะภายใน พื้นที่ตัวอักษรเท่านั้น เส้น Path

8 Composition…องค์ประกอบศิลป์
เก็บภาพหลายดีไซน์ไว้ใช้งานด้วย Layer Comp องค์ประกอบศิลป์ (Composition) หรือเรียกว่า ส่วนประกอบของการออกแบบ (Elements of Design) หมายถึงการนำสิ่งต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน ตามสัดส่วน ... ตรงตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีความเหมาะสม Contact us :

9 Composition ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์
  ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ 1. จุด คือ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุด   2. เส้น ( Line) เกิดจากจุดที่เรียงต่อกันในทางยาว หรือเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ 3. รูปร่างและรูปทรง ( Shape and Form) รูปร่าง คือ พื้นที่ ๆ ล้อมรอบด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง และความยาว 4. น้ำหนัก ( Value) หมายถึงความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงา 5. สี ( Color) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานศิลปะ สีจะช่วยให้เกิดความน่าสนใจ และมีชีวิตชีวา  6. พื้นผิว ( Texture ) หมายถึง ส่วนที่เป็นพื้นผิวของวัตถุที่มีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น เรียบ ขรุขระ หยาบ มัน นุ่ม ผลงานที่มีความเหมาะสม ความงดงาม และมีประโยชน์ใช้สอย น่าสนใจ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ในการออกแบบ      โดยมีปัจจัย ดังต่อไปนี้             1. รูปแบบที่สร้างสรรค์             2. ความงามที่น่าสนใจ             3. สัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอย             4. เหมาะสมกับวัสดุ             5. สอดคล้องกับการผลิต

10 รูปร่าง และรูปทรง รูปอิสระ รูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์
รูปร่างและรูปทรง ( Shape and Form) รูปร่าง คือ พื้นที่ ๆ ล้อมรอบด้วยเส้นที่แสดงความกว้าง และความยาว รูปร่างจึงมีสองมิติ รูปทรง คือ ภาพสามมิติ เนื่องจากรูปร่างมีความหนา หรือความลึก ทำให้ภาพที่เห็นมี ความชัดเจน และสมบูรณ์ รูปร่าง และรูปทรง รูปอิสระ รูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์

11 วิธีการทำ Layer Comp ใน Photoshop
ขั้นตอน 1. ใช้ Palette Layer Comp 2. คลิกที่ปุ่ม Create new layer Comps 3. เครื่องจะทำการเก็บบันทึกการทำงาน ใน Layer นั้น ๆ ไว้ให้เรียกใช้งาน Contact us :

12 การเพิ่มหมวดหมู่ของ Brush ใน Brush Tool
Load brushes… การเพิ่มหมวดหมู่ของ Brush ใน Brush Tool ขั้นตอน คลิกที่ Brush Tool คลิกที่ Brush Preset Picket แล้วเลือกคำสั่ง Load Brush เลือกไฟล์ Bursh ที่โหลดเข้ามา Contact us :

13 ผลงานจากการใช้ Brush ตกแต่ง Background
เว็บตัวอย่าง เส้น Path

14 หลากหลาย Effect และการวาดภาพจากภาพจริงโดยใช้ Cut out
See you again หลากหลาย Effect และการวาดภาพจากภาพจริงโดยใช้ Cut out Contact us :


ดาวน์โหลด ppt Tip & Trick ตัดต่อ และซ้อนภาพ ปรับแต่งภาพให้สีสันสดใส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google