งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๘ แบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ (82 + 18 ) - 10 =

4 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 183 + (1 0 × 6) =

5 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓ (35÷5 )+74 =

6 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔ 60÷(56 0-555) =

7 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕ (6×8) ÷4 =

8 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖ (329- 229)×2 =

9 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗ 27×(4 9÷7) =

10 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๘ (29+29)×( 75-65) =

11 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๙ (96+74)÷(1 20-115) =

12 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ (42×3)- (48÷6) =

13 เฉล ย

14 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑ (82+18 )-10 =

15 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๒ 183+(1 0 × 6) =

16 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๓ (35÷5 )+74 =

17 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๔ 60÷(560 -555) =

18 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๕ (6×8) ÷4 =

19 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๖ (329- 229)×2 =

20 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๗ 27×(4 9÷7) =

21 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๘ (29+29)× (75-65) =

22 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๙ (96+74)÷(1 20-115) =

23 ชุดที่ ๑๐ ข้อที่ ๑๐ (42×3)- (48÷6) =

24  


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google