งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทของแอนิเมชั่นใน Flash

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทของแอนิเมชั่นใน Flash"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทของแอนิเมชั่นใน Flash
Frame-by-frame คือ การสร้างคีย์เฟรมหลายคีย์เฟรมต่อกันไป โดยคงความต่อเนื่อง ของชิ้นงานชิ้นเดิมไว้ ทำให้มองเป็นเป็นภาพเคลื่อนไหว การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเฟรม ต่อเฟรม จะเหมาะกับการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนไม่มีรูปแบบแน่นอน Tween คำว่า Tween มาจากคำว่า “in between” เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวจาก เฟรมต้นและเฟรมสุดท้าย ซึ่งโปรแกรมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่างเฟรมให้โดย อัตโนมัติ จึงมีจะมีการสร้างเฟรมเพียง 2 เฟรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ Inverse Kinematic (IK) เป็นการใส่กระดูก เพื่อเชื่อมโยงกับรูปทรงที่สร้าง หรือ วัตถุหลายๆ ชิ้น ให้สัมพันธ์กันด้วยโครงกระดูก โดยสามารถขยับกระดูกเหล่านี้เพื่อให้เกิด การเคลื่อนไหว เช่น การสร้างการเคลื่อนไหวเลียนแบบการเดินของคน

2 Tween Shape Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยแปลงจากรูปทรงหนึ่งไปอีก รูปทรงหนึ่ง เช่น รูปสี่เหลี่ยมค่อยๆ เปลี่ยนเป็นรูปวงกลม Classic Tween เป็นการทำแอนิเมชั่นเพื่อโดยเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ สี ความ สว่างของสี หรือขนาดรูปร่าง เช่น ภาพที่ค่อยๆ สว่างขึ้น หรือตัวหนังสือค่อยๆ จาง หายไป Motion Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ขนาด หรือ หมุนวัตถุตามต้องการ เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่มีการเคลื่อนกำหนดการ เคลื่อนที่ หมุน ย่อ หรือขยายให้กับวัตถุ แบบฝึกหัด : แอนิเมชั่น Moon and Planet

3 บทที่ 5 การสร้างแอนิเมชั่นด้วยคำสั่ง Tween
Tween คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวในโปรแกรม flash ช่วยสร้างการ เคลื่อนไหวระหว่าง เฟรมเริ่มต้นจนถึงเฟรมสิ้นสุดที่เราได้ทำการสร้าง Tween ขึ้นมาให้โดยอัตโนมัติTween แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ Shape Tween Classic Tween Motion Tween

4 Shape Tween เป็น Animation สำหรับการเปลี่ยนรูปทรงหนึ่งเป็นอีกรูปทรงหนึ่ง เช่น วงกลม เปลี่ยนเป็นรูปดาว รูปดาวกลายเป็นสี่เหลี่ยม หรือน้ำกลิ้งไปกลิ้งมา ฯลฯ โดย อาศัยหลักการของ Tween ซึ่งหลักการคือ วาดรูปเริ่มต้นไว้ที่ Keyframe แรก และไปวาดรูปปลายทางที่ keyframe ต่อไป แต่ Shape Tween นั้นจะทำได้ เพียงรูปทรงพื้นฐานเท่านั้น ในรูปทรงยาก ๆ ก็จะให้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สวย

5 Classic Tween คือ การสร้างแอนิเมชันโดยใช้ออบเจ็กต์เพียงชิ้นเดียว จากนั้นจึงสั่งให้มีการ เคลื่อนไหวออบเจ็กต์นั้น Classic Tween สามารถใช้ในการเปลี่ยนแปลง คุณสมบัติของวัตถุ จากค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่งได้โดยง่าย

6 Motion Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหว ชนิดกำหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด วัตถุที่นำมา สร้างจะเป็นวัตถุประเภทใดก็ได้ โปรแกรมจะสร้างการเปลี่ยนแปลงระหว่าง เฟรมให้โดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบที่ต้องการ ความต่อเนื่องสม่ำเสมอ

7 การทำ Motion Tween แบบฝึกหัด: แอนิเมชั่น Star
การสร้างการเคลื่อนไหวแบบนี้ สามารถกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับการเคลื่อนไหวได้ เช่น ปรับความเร็วในการ เคลื่อนไหว กำหนดจำนวนแสดงซ้ำ ทั้งหมดนี้ให้กำหนดค่าที่ พาเนล Properties Frame Label กำหนดชื่อเฟรม เมื่อกำหนดชื่อจะปรากฏธงสีแดง และชื่อเฟรมที่จอภาพ Timeline Tween กำหนดรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว - None ไม่เคลื่อนไหว - Motion การเคลื่อนที่แบบย้ายสถานที่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างองวัตถุแต่สามารถเปลี่ยนขนาดวัตถุ - Shape การเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนรูปร่าง เช่นเปลี่ยนรูปร่างสี่เหลี่ยมเป็นรูปดาว Ease กำหนดความช้าเร็วในการเคลื่อนที่ โดยมีข้อกำหนดดังนี้ - ถ้ากำหนดค่าตัวเลขมากกว่า 0 การเคลื่อนที่จะเริ่มจากเร็วแล้วค่อย ๆ ช้าลงจนกระทั่งหยุดการเคลื่อนไหว - ถ้ากำหนดค่าตัวเลขน้อยกว่า 0 การเคลื่อนที่จะเริ่มจากช้าแล้วค่อย ๆ เร็วขึ้นจนกระทั่งหยุดการเคลื่อนไหว Rotate การกำหนดการตั้งค่าการหมุนของวัตถุ ดังนี้ - None ไม่มีการหมุนวัตถุ - Auto หมุนวัตถุอัตโนมัติ - CW/CWW หมุนวัตถุตามเข็มนาฬิกา/ ทวนเข็มนาฬิกา แบบฝึกหัด: แอนิเมชั่น Star


ดาวน์โหลด ppt ประเภทของแอนิเมชั่นใน Flash

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google