งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการจัดทำ File Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการจัดทำ File Presentation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการจัดทำ File Presentation
เพื่อนำเสนอ

2 Font : รูปแบบตัวอักษร Cordia new ,Cordia UPC Angsana New , Angsana UPC

3 Size : ขนาดตัวอักษร หัวข้อใหญ่ ควรใช้ ขนาด 40 ขึ้นไป + เติม Bold
หัวข้อย่อย หรือรายละเอียด ควรใช้ ขนาด 36 ขึ้นไป

4 การใช้ตัวอักษรใหญ่ในภาษาอังกฤษ (Caps)
การเขียนเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดจะทำให้อ่านยากเช่น EMPHASIS 3. ใช้สำหรับตัวย่อเท่านั้น เช่น TOT

5 การใช้ตัวเอน (Italics)
ใช้ใน “ประโยคคำพูด ” ใช้ในการเน้น ข้อความ หรือ ความคิดเห็น ใช้ในการบอก ชื่อหนังสือ วารสาร นิตยสาร หรือ ชื่อเรื่อง

6 หลักการใช้สี 1 2 เพื่อความโด่ดเด่นของ Presentation ควรใช้โทนสีที่
ตัดกัน ระหว่าง ตัวอักษร กับ พื้นหลัง โดยนอกจาก ตัวอักษรดำ ,พื้นหลังสีขาว สามารถจับคู่สีได้ตามตารางสี 1 2

7 เหลือง กับ ส้ม เหลือง กับ น้ำเงิน
2. การใช้พื้นหลังสีเข้ม (ดำ,น้ำเงิน) ตัวอักษรสีอ่อน (ขาว,เหลือง) ไม่เหมาะ สำหรับการ Present ในห้องขนาดใหญ่ ที่มีผู้ฟังระยะไกลมาก แต่เหมาะ สำหรับการดู Present ผ่าน Computer ของแต่ละท่าน 3. การ Print Presentation เพื่อให้สีของตัวอักษรไม่ กลืนกับ พื้นหลัง จึงไม่ควรใช้สีในโทนเดียวกัน เช่น เหลือง กับ ส้ม เหลือง กับ น้ำเงิน

8 การใช้ Bullet : หัวข้อย่อย
ให้ใช้เป็นตัวเลขบอกลำดับ (เพื่อสะดวกในการซักถามระหว่างการ Present ) ในแต่ละหัวข้อย่อยไม่ควรเขียนเกิน 1 – 2 บรรทัด จำนวนหัวข้อ ต่อ หน้าไม่ควรเกิน 6 ข้อ หากเป็นหัวข้อใหญ่ มีรูป หรือ Logo ไม่ควรมีจำนวนข้อเกิน 4 ข้อ

9 เขียนเฉพาะKeyword (ใจความสำคัญ) ไม่ควรเขียนเนื้อหามากจนเกินไป
เนื้อหาของ Presentation เขียนเฉพาะKeyword (ใจความสำคัญ) ไม่ควรเขียนเนื้อหามากจนเกินไป เขียนให้น้อย พูดให้เยอะ เพราะนี่ …คือการ Present ของคุณ….


ดาวน์โหลด ppt หลักการจัดทำ File Presentation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google