งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 11 คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 11 คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 11 คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร

2 หัวข้อเนื้อหา ความหมายของ Dynamic HTML

3 ความหมาย Dynamic HTML เอกสาร HTML หรือเว็บเพจ (Web Page) สามารถ กำหนดลักษณะของข้อมูลที่แสดงในเว็บบราวเซอร์ได้ 2 ลักษณะคือข้อมูลเอกสารที่มีลักษณะคงที่(Static HTML หรือ Static Web Page) และข้อมูลที่มีลักษณะ เปลี่ยนแปลงไปตามฐานข้อมูลสามารถปรับแต่งตำแหน่งได้ (Dynamic HTML หรือ Dynamic Web Page)

4 Dynamic HTML เว็บเพจแบบไดนามิก เกิดจากการใช้เทคโนโลยี Dynamic HTML (DHTML) สร้างเว็บเพจขึ้นมาเพื่อทำให้เว็บเพจธรรมดาๆ กลายเป็นเว็บเพจที่ไม่อยู่นิ่ง หรือมีการเคลื่อนไหว ส่งผลให้เว็บเพจดูน่าสนใจ รวมทั้งผู้ใช้เองก็รู้สึกชื่นชอบมากยิ่งขึ้นด้วย เทคโนโลยี DHTML เกิดจากการใช้งานร่วมกันระหว่างภาษา สคริปท์ฝั่งไคลเอนท์และสไตล์ซีท โดยมีกลไกของภาษาสคริปท์ในการอ้างถึง วัตถุต่างๆ ที่อยู่บนเว็บเพจจึงทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของ วัตถุบนเว็บเพจได้ ส่งผลให้ผู้ใช้เห็นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นปรากฏการ เคลื่อนไหว โดยส่วนใหญ่การเพิ่มลูกเล่นให้เว็บเพจนั้น ไม่จำเป็นต้องมีสไตล์ซีทมา เกี่ยวข้องเช่นการทำ Rollover ที่ใช้ภาษาสคริปท์เปลี่ยนค่าแอตทริบิวต์ SRC ของ <IMG> ส่งผลให้รูปภาพเปลี่ยนไปเมื่อผู้ใช้นำเมาท์มาวาง เหนือรูป

5 Static HTML หมายถึงเว็บเพจที่จะแสดงข้อมูลเอกสารต่างๆ บนบราวเซอร์เป็น ข้อมูลที่คงที่ตลอดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอกสารและ รูปภาพภายในเอกสาร HTML ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการ เปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ก็ตาม โดยจะ เปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลเอกสารในการแสดงบนบราวเซอร์ ก็ต่อเมื่อมีการสร้างเว็บเพจขึ้นมา

6 Dynamic HTML ไดนามิก เอชทีเอ็มแอล (Dynamic HTML) คือการ พัฒนาของเว็บเพจทำให้สามารถควบคุมรายละเอียดต่างๆ ของ เอกสารได้อย่างอิสระ มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ โดยเปลี่ยนแปลงได้จากฐานข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์

7 ส่วนประกอบของ Dynamic HTML
ภาษาสคริปท์ ได้แก่ Jscript (Microsoft JavaScript Implementation) , JavaScript , VBScript ซึ่งใช้เป็นโปรแกรมควบคุมตำแหน่งของเอกสาร HTML สามารถกำหนดได้บนคอมพิวเตอร์ฝั่งไคลเอ็นต์(Client) เลเยอร์(Layer) คือการกำหนดข้อมูล หรือรูปภาพให้อยู่ใน ลักษณะของแผ่นใส สามารถ เคลื่อนย้ายและกำหนดขนาดบนหน้าต่างเว็บเพจได้โดยอาศัย การควบคุมของสคริปท์

8 การเขียน Dynamic HTML ในการเขียน Dynamic HTML ได้นั้นจะต้องเขียนภาษา สคริปต์ฝั่งไคลเอนท์และสามารถใช้สไตล์ซีทควบคุมลักษณะของ เว็บเพจได้ ภาษาสคริปต์ที่ฝั่งไคลเอนท์มีอยู่ด้วยกัน 2 ภาษาคือ JavaScript และ VBScript การเขียนสคริปต์เพื่อสร้างเว็บ เพจแบบไดนามิกมีพื้นฐาน 2 อย่างคือ อย่างแรกเป็นหลักการ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา JavaScript และอย่างที่สองคือ วิธีการอ้างถึงวัตถุ (Object) และคุณสมบัติของวัตถุบนเว็บ เพจ

9 แบบฝึกหัด หน่วยที่ 11 จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้สมบูรณ์
จงอธิบายความหมายของ Dynamic HTML จงบอกส่วนประกอบของ Dynamic HTML มีอะไรบ้าง จงอธิบายความหมายของ Static HTML ข้อแตกต่างของ Static HTML กับ Dynamic HTML


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 11 คำสั่งในการจัดรูปแบบเอกสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google