งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team Chap00 - 1 640-802 CCNA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team Chap00 - 1 640-802 CCNA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team Chap00 - 1 640-802 CCNA

2 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team เนื้อหาวิชาแบ่งออกเป็น 11 บทเรียน Lecture + LAB  Chap1 Introduction  Chap 2 Catalyst Switch Operations  Chap 3 Extending Switches Network with VLANs  Chap 4 TCP/IP concepts & Router Operations  Chap 5 Determining IP route  Chap 6 Traffic Management with Access List and NAT

3 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team Lecture + LAB  Chap7 Establishing Serial Point to Point Connections  Chap 8 Wireless network  Chap 9 IPv6  Chap 10 Frame relay concepts  Chap 11 Network security concepts

4 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team การประเมินผลรายวิชา  คะแนนสอบปลายภาค ร้อยละ 30  คะแนนสอบกลางภาค ร้อยละ 30  คะแนนเก็บร้อยละ 40  คะแนนเข้าเรียนร้อยละ 5  งานที่มอบหมายร้อยละ 20  การบ้าน ( คน ) ร้อยละ 10  งานกลุ่มร้อยละ 10  สอบภาคปฏิบัติในชั้นเรียนร้อยละ 15 วิธีการสอบทฤษฎีร้อยละ 60 ปฏิบัติร้อยละ 40

5 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team  Overview of Cisco Certification  CCNA Exam Overview  Course Topics  Graphic Symbol Chap00 - 5 640-802 CCNA

6 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team 1. General Certifications 640-802 CCNA Chap00 - 6

7 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team 2. Specialist Certifications http://www.cisco.com/web/learning/le3/learning_career_certifications_and_learning_paths_home.html 640-802 CCNA Chap00 - 7

8 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team Chap00 - 8 640-802 CCNA VLAN 2 Core_Server Legend FastEthernet/Ethernet ISDN Dedicated ISL VLAN 1 VLAN 3 Leased Line/ Frame Relay Wireless Network ISL

9 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team WAN “cloud” Access server ISDN switch Data Service Unit/ Channel Service Unit Web Server Bridge Switch Router EthernetSerial LineFast Ethernet DSU/CSU File ServerPersonal computer Modem VLAN (Color May Vary) HubNetwork Cloud or Broadcast Domain Circuit Switched Line Multi-layer switch Network switch Chap00 - 9 640-802 CCNA

10 Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team Chap00 - 10 640-802 CCNA


ดาวน์โหลด ppt Thanyapon S., ThaiAdmin Trainer Team Chap00 - 1 640-802 CCNA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google