งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการและแนวคิดการนำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ใน การเรียนการสอน ผศ. นพ. ทรงพล ศรีสุโข 30 ก. ย. 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการและแนวคิดการนำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ใน การเรียนการสอน ผศ. นพ. ทรงพล ศรีสุโข 30 ก. ย. 2547."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการและแนวคิดการนำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ใน การเรียนการสอน ผศ. นพ. ทรงพล ศรีสุโข 30 ก. ย. 2547

2 Why ? E-Learning  ไม่ใช่การล้าสมัย  ไม่ใช่การตามกระแส  ไม่ใช่การเปลี่ยนจาก กระดานดำ  แผ่นใส  slides  Powerpoint  e-learning  ไม่ใช่การถูกบังคับ

3 Why ? E-Learning

4 E-Learning is about  creating both formal and informal learning solutions  providing access to a variety of learning resources: both content and people  bringing small and large groups of people together  bringing learning to people not people to learning

5 Informal learning

6 E-Learning is about  just in time - available for the users when they need it to complete the task;  on-demand - available when they need it, not in a couple of days time, or a week or a month;  bite-sized - available in small chunks that take only a short time to complete, i.e. 15-20 minutes.

7 รูปแบบของ e- learning เวลาเดียวกัน ต่างเวลา โต้ตอบทางเดียว โต้ตอบ 2 ทาง การเรียนการสอนปกติการประชุมภาพ การศึกษาด้วยตนเอง - สื่อการเรียนรู้ -VCD, VDO การเรียนการสอนผ่าน web A B C D

8 รูปแบบของ e- learning using the technology to support or supplement a traditional course integrating technology into a traditional course delivering a course completely online

9 รูปแบบของ e- learning  The first way of using technology in a course in Further and Higher Education  To deliver the course in the normal, traditional (f2f) way with lectures, seminars, tutorials, etc, and use the technology to support the course in the form of online documentation. •administrative materials like a scheme of work, syllabus, course handbook, etc •class/lecture materials like handouts, presentations and reading lists.

10 รูปแบบของ e- learning The second way of using the technology is to integrate online activities within a traditional (face-to-face) course. The resultant course is often known as a hybrid or blended course •informational and reference materials •online activities and exercises •online tests •online discussions •collaborative learning activities

11 รูปแบบของ e- learning In this third way, the technology is used to deliver the course completely online, e.g. to offer the programme to a wider audience than just the campus-based learners

12 Cost & Time

13 The Guerra Scale American Society for Training & Development

14 Why ? E-Learning Fail WWon’t – inappropriate organization DDon’t – inappropriate learners CCan’t – inappropriate working environments

15 Building successful E-Learning  addresses the learning problem  fits in with the learners’ ways of working and learning  is presented in the most suitable format for the learners  is valued, encouraged and supported by line managers  works technically  meets your budget

16 To prepare for your course  how you are going to use the technology to support/supplement a traditional course, or to create a blended or completely online course  how you are going to support the students' skills, experience and expectations  what existing systems and tools you will use and what you will need to acquire

17 To prepare for your course  what minimum specification for hardware and software the students will need  what the staff skills or time implications are for you and your team  the timeline for the project in terms of achievable milestones  how you will evaluate the project both in- course and post-course

18 How to? www.e-learningcentre.co.uk/ guide2elearning/index.htm


ดาวน์โหลด ppt หลักการและแนวคิดการนำ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ใน การเรียนการสอน ผศ. นพ. ทรงพล ศรีสุโข 30 ก. ย. 2547.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google