งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

18 กรกฎาคม 2556 การติดตั้งสื่อ DIGITAL ลงเครื่อง TABLET ชั้น ป. 2 สพป. นครราชสีมา เขต 6 โดย.. ศน. วิสุทธิ์ อิสระ พายัพ เวลา 8.30 – 16.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "18 กรกฎาคม 2556 การติดตั้งสื่อ DIGITAL ลงเครื่อง TABLET ชั้น ป. 2 สพป. นครราชสีมา เขต 6 โดย.. ศน. วิสุทธิ์ อิสระ พายัพ เวลา 8.30 – 16.30 น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 18 กรกฎาคม 2556 การติดตั้งสื่อ DIGITAL ลงเครื่อง TABLET ชั้น ป. 2 สพป. นครราชสีมา เขต 6 โดย.. ศน. วิสุทธิ์ อิสระ พายัพ เวลา 8.30 – 16.30 น.

2

3

4 สิ่งที่จะนำไปใส่ใน Tablet ป.2

5 สิ่งที่อยู่ ภายใน

6 MULTIMEDIA

7

8 ขั้นตอน ดำเนินการ 1. เตรียม ข้อมูล 2. ต่อพ่วง อุปกรณ์ 3. ลบ LSystem 4. ถ่ายโอน ข้อมูล 5. หยุดต่อพ่วง อุปกรณ์

9 1. เตรียม ข้อมูล

10 เปิดเครื่อง Tablet

11

12 ตั้ง ค่า

13 Factory data reset

14

15

16 2. ต่อพ่วง อุปกรณ์

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ทำการลบ Lsystem ( เนื้อหา ป.1 ) รูปภาพใน (DCIM) ในเครื่อง Tablet ออก แล้วนำข้อมูลที่เตรียมไว้ ( เนื้อหา ป.2 ) ถ่ายโอนลงในเครื่อง Tablet

26 ข้อมูลที่เตรียมไว้

27

28 ถ่ายโอนข้อมูลเสร็จแล้ว ปิดที่เก็บข้อมูล USB ปิดพอร์ท USB

29 ติดตั้งเนื้อหา (.apk)

30 เปิดหน้าจอเครื่อง Tablet

31 ตั้ง ค่า

32

33

34

35

36

37

38

39

40 9supervisotpc0

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 ขอบคุณทุกๆท่านครับ


ดาวน์โหลด ppt 18 กรกฎาคม 2556 การติดตั้งสื่อ DIGITAL ลงเครื่อง TABLET ชั้น ป. 2 สพป. นครราชสีมา เขต 6 โดย.. ศน. วิสุทธิ์ อิสระ พายัพ เวลา 8.30 – 16.30 น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google