งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38

2 อาคาร ตาดดาว แบบ ซีเอส 213 สร้าง พ. ศ
อาคาร ตาดดาว แบบ ซีเอส 213 สร้าง พ.ศ งบประมาณ 2,500,000 บาท ขนาด 16 ห้อง จัดห้องเรียน 12 ห้อง ห้องพิเศษ 4 ห้อง

3 อาคาร ตาดเดือน แบบ 208 สร้าง พ. ศ
อาคาร ตาดเดือน แบบ 208 สร้าง พ.ศ งบประมาณ 1,500,000 บาท ขนาด 15 ห้อง จัดห้องเรียน 9 ห้อง ห้องพิเศษ 6 ห้อง

4 อาคารห้วยทรายขาว แบบ 108ล สร้าง พ. ศ
อาคารห้วยทรายขาว แบบ 108ล สร้าง พ.ศ งบประมาณ 3,088,000 บาท ขนาด 8 ห้อง จัดห้องเรียน 6 ห้อง ห้องพิเศษ 2 ห้อง

5 ห้องเรียนตัวอย่างมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

6 ห้องเรียนตัวอย่างมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

7 ห้องคอมพิวเตอร์ 1

8 ห้องคอมพิวเตอร์ 2

9 ห้องวิทยาศาสตร์ 1

10 ห้องวิทยาศาสตร์ 2

11 ห้องวิทยาศาสตร์ 3

12 ห้องโสตทัศนศึกษา

13 ห้องบริหารงานทั่วไป

14 ห้องบริหารงานวิชาการ

15 ห้องรองผู้อำนวยการ

16 ห้องผู้อำนวยการ

17 ห้องธุรการ / บริหารงานบุคคล

18 ห้องสมุด

19 ห้องพยาบาล

20 ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา

21 ห้องศิลปะ

22 ห้องคณิตศาสตร์

23 ห้องแนะแนว

24 ห้องภาษาอังกฤษ

25 ห้องสังคมศึกษา

26 ห้องภาษาไทย

27 ห้องคหกรรม

28 ห้องดนตรี

29 อาคารเอนกประสงค์ แบบ 100/27 สร้าง พ. ศ
อาคารเอนกประสงค์ แบบ 100/27 สร้าง พ.ศ งบประมาณ 1,200,000 บาท ขนาด กว้าง 14 เมตร ยาว 32 เมตร รวมพื้นที่ 448 ตร.ม.

30 อาคาร โรงฝึกงาน แบบ102/27 สร้าง พ. ศ
อาคาร โรงฝึกงาน แบบ102/27 สร้าง พ.ศ งบประมาณ 700,000 บาท รวมพื้นที่ 260 ตร.ม.

31 อาคาร โรงฝึกงาน แบบGENIN (มพช) สร้าง พ. ศ

32 อาคาร สุขาชาย แบบ ส้วมแบบ 6 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ
อาคาร สุขาชาย แบบ ส้วมแบบ 6 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 156,000 บาท จำนวน 6 ที่นั่ง แบ่งเป็น ชาย 6 ที่นั่ง

33 อาคาร สุขาหญิง2 แบบ ส้วมแบบ 6 /27ที่นั่ง สร้าง พ. ศ
อาคาร สุขาหญิง2 แบบ ส้วมแบบ 6 /27ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 189,000 บาท จำนวน 6 ที่นั่ง แบ่งเป็น หญิง 6 ที่นั่ง

34 อาคาร สุขาหญิง1 แบบ ส้วมแบบ 6 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ
อาคาร สุขาหญิง1 แบบ ส้วมแบบ 6 ที่นั่ง สร้าง พ.ศ งบประมาณ 156,000 บาท จำนวน 6 ที่นั่ง แบ่งเป็น หญิง 6 ที่นั่ง

35 สนาม บาสเกตบอล

36 สนาม ฟุตบอล

37 ลานเอนกประสงค์

38 ศูนย์ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ สร้างเมื่อ ปี 2532 งบประมาณ 17,000 บาท
ศูนย์ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ สร้างเมื่อ ปี งบประมาณ 17,000 บาท

39 ห้องสหกรณ์โรงเรียน

40 โรงอาหาร

41 ห้องรับประทานอาหารคณะครู

42 สนามฝึกซ้อมมวย สร้างเมื่อ 2540 (เงินบริจาค)
สนามฝึกซ้อมมวย สร้างเมื่อ (เงินบริจาค)

43 ห้องฝึกซ้อมดนตรีไทย

44 ห้องอนุรักษ์ส่งเสริมการปั้น

45 โรงจอดรถนักเรียน สร้างเมื่อ 2553 งบประมาณ(บริจาค) 80,000 บาท
โรงจอดรถนักเรียน สร้างเมื่อ 2553 งบประมาณ(บริจาค) 80,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google