งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมอาสาสมัคร “รักน้ำ” กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมอาสาสมัคร “รักน้ำ” กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมอาสาสมัคร “รักน้ำ” กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี
ณ บ้านบนควน ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งจากความร่วมมือของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด และ บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้และ อยู่ดีมีสุขร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศ ทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ทั้งในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ตาก และนครสวรรค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ และนครราชสีมา และภาตใต้ ณ หมู่บ้านบนควน ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งตรงกับแนวทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มธุรกิจโคคา-โคลา ในประเทศไทย ที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการทรัพยากรน้ำอันมีค่าอย่างยั่งยืน กิจกรรมการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี นอกจากจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บได้มากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรแล้ว ยังส่งผลในการเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน เพื่อสนับสนุนการสืบสานภูมิปัญญาไทย เกษตรธาตุ 4 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม ดังนี้ 1. ผู้บริหาร พนักงานจากบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20 คน 2. ผู้บริหาร พนักงานจากบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 คน 3. ชาวบ้านและหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 100 คน

2 กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ “ห้วยหลุมพี”
นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายอำเภอรัตภูมิ ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดโครงการฯ พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ นายอภินันท์ หมัดหลี ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ครูภูมิปัญญาไทยเกษตรธาตุ 4 กล่าวต้อนรับผู้ร่วมโครงการฯ

3 ประมวลภาพกิจกรรม “รักน้ำ”
พลตรี พัชร รัตตกุล กรรมการมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย ปลูกต้นเทพธาโร คืนสู่ธรรมชาติ ไว้เป็นที่ระลึก

4


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมอาสาสมัคร “รักน้ำ” กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติห้วยหลุมพี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google