งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก โดย นางสาวจิดาภา กลิ่นทอง ผู้ดูแลเด็กเล็ก

2 การวิเคราะห์โจทย์และหาคำตอบ
ตัวอย่างที่ 1 ชาวประมงจับปลานิลได้ 217 ตัว จับปลาทับทิมได้ 167 ตัว รวมจับปลาทั้งหมดได้กี่ตัว 1. โจทย์ให้หาอะไร ชาวประมงจับปลาได้ทั้งหมดกี่ตัว

3 2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง
2. โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง ชาวประมงจับปลานิลได้ 217 ตัว จับปลาทับทิมได้ 167 ตัว วิธีที่จะหาจำนวนปลาทั้งหมดต้องทำอย่างไร ต้องนำปลาทั้งสองชนิดมารวมกันแล้วนับ

4 4. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร
4. เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร =  ได้คำตอบเท่าไร 384

5 6. ชาวประมงจับปลาได้ทั้งหมดกี่ตัว
6. ชาวประมงจับปลาได้ทั้งหมดกี่ตัว ตอบ ตัว คำตอบที่ได้ว่า ชาวประมงจับปลาได้ทั้งหมด 384 ตัว สมเหตุสมผล เพราะชาวประมงจับปลานิลได้ 217 ตัว และจับปลาทับทิมได้ 167 ตัว ชาวประมงควรจับปลา ได้ มากกว่า 300 ตัว แต่ไม่ถึง 400 ตัว

6 มาลองตอบโจทย์ปัญหา กันหน่อยนะจ๊ะ

7 นิสามีปลารวมกันทั้งหมดกี่ตัว นิสามีปลาเงินมากกว่าปลาทอง
00:10 1.นิสามีปลาเงิน ตัว มีปลาทอง 135 ตัว นิสามีปลารวมกันทั้งหมดกี่ตัว 1. โจทย์ให้หาอะไร นิสามีปลารวมกันทั้งหมดกี่ตัว นิสามีปลาเงินมากกว่าปลาทอง กี่ตัว

8 โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง
โจทย์กำหนดให้มา คือ 1. นิสามีปลาเงิน 575 ตัว 2. นิสามีปลาทอง ตัว ถูกต้องหรือไม่ ถูกต้อง ผิด

9 วิธีที่จะหาจำนวนปลาทั้งหมดต้องทำอย่างไร
5 วิธีที่จะหาจำนวนปลาทั้งหมดต้องทำอย่างไร นำปลาทั้งสองชนิดมา รวมกันแล้วนับ นับปลาแบ่งออกจาก กันแล้วนับ

10 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ อย่างไร
5 เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ อย่างไร 575 – 135 =  = 

11 5. นิสามีปลาทั้งหมดกี่ตัว
700 ตัว 680 ตัว 690 ตัว 710 ตัว 720 ตัว 750 ตัว 711 ตัว 699 ตัว

12 เด็ก ๆ เก่งทุกคนเลย

13


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google