งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม
วิทยากร: นางประนอม เทศมงคล ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การปลูกดอกไม้ – ประดับ , ผักสวนครัว เพื่อการค้า วิทยากรประจำจุด : นางประนอม เทศมงคล สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ 8 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. ซอย 12 จุดถ่ายทอดฯ 2.5 กม. แผนที่ ศบกต.พนานิคม ซอย 8 ถนนสาย 13 สี่แยก กม.12 อ.ปลวกแดง

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม
วิทยากร: นายชิงชัย ใหม่เมธี ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่องการปลูกสับปะรดให้ได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 10 ตัน/ไร่ วิทยากรประจำจุด : นายชิงชัย ใหม่เมธี สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ 4 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. แผนที่ จุดถ่ายทอดฯ 2 กม. ซอย 14 ถนนสาย 13 ถนนสาย 15 ซอย 8 ศบกต.พนานิคม

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม
วิทยากร: นายประยุทธ ดวงวงศ์ ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การเพาะเห็ดเพื่อการค้า วิทยากรประจำจุด : นายประยุทธ ดวงวงศ์ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ 7 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. (08) ในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. จุดถ่ายทอดฯ ซอย 12 แผนที่ 2 กม. ศบกต.พนานิคม ซอย 8 ถนนสาย 13 สี่แยก กม.12 อ.ปลวกแดง

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม
วิทยากร: นายชลอ เกิดเจริญ ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การเลี้ยงหมู , ปลาเป็นรายได้เสริม วิทยากรประจำจุด : นายชลอ เกิดเจริญ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ หมู่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. (08) ในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. ซอย 8 แผนที่ ศบกต.พนานิคม ซอย 7 จุดถ่ายทอดฯ 2.3 กม. ถนนสาย 13 ถนนสาย 15

5 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม
วิทยากร: นายสุรเชษฐ์ จันทร์สว่าง ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การจัดการเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังด้วยชีววิธี วิทยากรประจำจุด : นายสุรเชษฐ์ จันทร์สว่าง สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 199/1 หมู่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร. (08) ในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. ซอย 8 แผนที่ ถนนสาย 13 ศบกต.พนานิคม ถนนสาย 15 ซอย 7 จุดถ่ายทอดฯ 0.5 กม.


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพนานิคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google