งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา
ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรประจำจุด : นายสำราญ จันทร์ศิริ สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 187 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. แผนที่ อ.ปลวกแดง จุดเรียนรู้ฯ 1.80 กม. ระยอง ที่ทำการ อ.นิคมพัฒนา ต.พนานิคม อ.บ้านค่าย

2 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา
ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ วิทยากรประจำจุด : นายสำออย ยี่สุ่นแซม สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 13/11 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. แผนที่ อ.ปลวกแดง ซอย 5 ที่ทำการ อ.นิคมพัฒนา ต.พนานิคม ถนนสาย 13 อ.บ้านค่าย ถนนสาย 11 5 กม. ถนนสาย 9 800 ม. จุดเรียนรู้ฯ ระยอง กรุงเทพ ระยอง

3 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา
ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การผลิตสับปะรดอย่างมีคุณภาพ วิทยากรประจำจุด : นายชาญวิทย์ วงษ์สมุทร สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 768 หมู่ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. แผนที่ ปลวกแดง ที่ทำการ อ.นิคมพัฒนา ถนนสาย13 สี่แยก กม.12 อ.บ้านค่าย 500 ม. จุดเรียนรู้ฯ 800 ม. ระยอง

4 จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา
ชื่อจุดถ่ายทอด เรื่อง การปลูกไม้ผลแบบผสมผสาน วิทยากรประจำจุด : นายประชุม สุวรรณดำรงชัย สถานที่ดำเนินการ บ้านเลขที่ 141 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โทร ระยะเวลาในการดำเนินการมาแล้ว ปี ช่วงศึกษาดูงานที่เหมาะสม ม.ค. – ธ.ค. แผนที่ ปลวกแดง 5 กม. ที่ทำการ อ.นิคมพัฒนา ต.พนานิคม ถนนสาย 13 บ้านค่าย จุดเรียนรู้ฯ 1.2 กม. 800 ม. ระยอง ถนนสาย 15 วัดชากผักกูด


ดาวน์โหลด ppt จุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนิคมพัฒนา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google