งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม (SDA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม (SDA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม (SDA)
โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี โดยส่งเสริมบูรณาการ และสร้างเครือข่ายการเข้าถึงบริการของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงยาก ร่วมกับ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย (สวท.) สนับสนุนโดย โครงการกองทุนโลก รอบ 8

2 วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อลดการติดเชื้อฯรายใหม่ในกลุ่มพนักงานบริการหญิง (FSW)
เพื่อสร้างเสริมและขยายบริการป้องกันที่ผสมผสานแก่พนักงานบริการหญิง 2. เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เสริมให้บริการป้องกันแก่พนักงานบริการหญิงให้มีความเท่าเทียมและยั่งยืน 3. เพื่อเสริมสร้างระบบข้อมูลยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินงานแผนงานและพัฒนานโยบายการทำงานกับกลุ่มพนักงานบริการหญิง

3 ไป โรจนะ ไป อยุธยา ตลาดแกรนด์ โลตัส Ex. ซอย 2 7-Eleven ซอย 3 7-Eleven
ซอย 1 ร้านตัดผมชาย Drop in Center สพส. 51/52 สถานีขนส่ง (เก่า) ซอย 4

4 51/52 ม.1(ตลาดแกรนด์) ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา

5

6 เป้าหมายFSWของSDAมีภาคกลางและภาคอีสานรวม5จังหวัด
1จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2จังหวัดนครปฐม 3จังหวัดสมุทรปราการ 4จังหวัดสมุทรสงคราม 5จังหวัดนครราชศรีมา

7

8

9 รวม 2 ไตรมาส 288 คน 1. ไตรมาส 2 12 สถานประกอบกิจการ จำนวน FSW 120 คน
รวม 2 ไตรมาส คน

10 กิจกรรมที่ดำเนินการแล้วไตรมาส 2-3
- ประชุมร่วมกับสสจ. และสคร.1 โครงการ CHAMPION วันที่ 29 ธันวาคม 2552 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและ NGO รวม คน

11 ไตรมาส 2 มีผู้เข้าร่วมการอบรม
1. เจ้าของสถานประกอบกิจการ 31 ร้าน 49 คน 2. เจ้าหน้าที่ สคร คน 3. เจ้าหน้าที่ สสจ. 6 คน

12 รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยต่อสาธารณชน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โลตัส สาขาอยุธยา

13 1.การทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมแต่ละกิจกรรมส่วนใหญ่ พนักงาน
FSW มาไม่ตรงเวลาทำให้ข้อมูลการเรียนรู้มีเวลาน้อยลง ทำให้การ ถ่ายทอดข้อมูลไม่ครบถ้วน 2.การทำงานของพนักงาน FSW จะเลิกงานดึก (04.00 น.) ทำให้การ พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้มาสาย (เกือบทุกครั้ง) 3.การรับข้อมูลของ Peer และ Volunteers ส่วนมากไม่พร้อม ที่จะรับสักเท่าไหร่ เพราะการพักผ่อนไม่เพียงพอ

14 4.การเป็น Volunteers และ Peer ของพนักงาน FSW
บ่อยๆทำให้การฝึกฝนด้านเทคนิคภาคปฏิบัติขาดช่วงและเริ่มต้นใหม่ 5.ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้นนั้นเป็นธรรมชาติของการทำงานเพราะ ฉะนั้นจึงเป็นแรงผลักดันให้เจ้าหน้าที่ของสมาคมที่มุ่งมั่นจะทำให้ได้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป สัญญาๆๆๆ

15 1. การสร้างสายสัมพันธ์เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ เช่น
- สร้างความคุ้นเคย เป็นกันเอง - ไว้วางใจ, ไว้ใจ - รักใคร่, สนิทสนม - กล้าถาม, กล้าพูด - เป็นศูนย์บริการที่เป็นมิตร 2. จากการทำงานที่ผ่านมาทำให้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ของน้องๆ เช่น - ปัญหาเรื่องการเงิน - คุณภาพชีวิต 3. ข้อมูลต่างๆ ที่ Peer และ Volunteers ได้รับในภาคปฏิบัติ และทฤษฎียังไม่ดีเท่าที่ควร ต้องอาศัยการฝึกฝนอีกมาก


ดาวน์โหลด ppt สมาคมส่งเสริมพัฒนาการสังคม (SDA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google