งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุ ราษฎร์ธานี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงเวลา ๒๒. ๐๐ น. ของส. ทล. ๕ กก. ๒ บก. ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุ ราษฎร์ธานี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงเวลา ๒๒. ๐๐ น. ของส. ทล. ๕ กก. ๒ บก. ทล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุ ราษฎร์ธานี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงเวลา ๒๒. ๐๐ น. ของส. ทล. ๕ กก. ๒ บก. ทล.

2 จุดที่ ๖ทล. ๔๑๗ กม. ๕ - ๑๐ จุดที่๑ ทล. ๔๑ กม. ๑๖๓ - ๑๖๔ จุดที่๒ ทล. ๔๑กม. ๑๗๐ - ๑๗๑ จุดที่๔ ทล. ๔๐๑ กม. ๑๙ - ๒๐ จุดที่๕ ทล. ๔๔ กม. กม. ๘๕ จุดที่๓ ทล. ๔๑ กม. ๑๗๒ - ๑๘๕ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงเวลา ๒๒. ๐๐ น. เส้นทางสำรอง ไปกทม. ไปภาคใต้

3 จุดที่๒ ทล. ๔๑ กม. ๑๗๐ - ๑๗๑ ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๑ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร จุดที่๓ ทล. ๔๑ กม. ๑๗๓ - ๑๘๕ ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน และต. ท่าเรือ อ. บ้านนาเดิม น้ำท่วมเป็นช่วง ๆ ท่วม สูง ๑ เมตร ระยะทางประมาณ ๑๕ กม. จุดที่๔ ทล. ๔๐๑ กม. ๑๙ - ๒๐ ต. ท่าโรงช้าง อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๓๐ ซม. ระยะทาง ๓๐๐ เมตร จุดที่๕ ทล. ๔๔ กม. กม. ๘๕ ต. เขาตอก อ. เคียนซา จ. สุราษฎร์ธานี คอสะพานทรุดฝั่งไป จ. กระบี่ จัดการจราจรรถวิ่งสวน ทางฝั่งไป จ. สุราษฎร์ธานี จุดที่ ๖ทล. ๔๑๗ กม. ๕ - ๑๐ ต. ศรีวิชัย อ. พุนพิน จ. สุ ราษฎร์ธานี น้ำท่วมเป็นช่วง ๆ ท่วมสูง ๕๐ ซม. ระยะทาง ประมาณ ๕ กม. จุดที่๑ ทล. ๔๑ กม. ๑๖๓ - ๑๖๔ ต. หนองไทร อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง ๓๐ ซม. ระยะทาง ๓๐ เมตร ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงเวลา ๒๒. ๐๐ น.

4 เส้นทางสำรองที่จะไปภาคใต้ - ใช้เส้นทาง มาจาก กทม. ถึงแยกต่าง ระดับหนองขรีเลี้ยวซ้ายเข้าทล. ๔๑๕๓ - ผ่านอ. พุนพิน - แยกอ. พุนพิน – เลี้ยว ซ้ายเข้าทล. ๔๐๐๘ – ทล. ๔๐๑ – แยก ท่ากูบเลี้ยวขวา ทล. ๔๐๑ – แยกบางใหญ่เลี้ยวขวาเข้า ทล. ๔๐๐๙ – แยกขุนทะเลขวาเข้าทล. ๔๔ – ถึงกม. ๙๔เตรียมเลี้ยวซ้ายเข้า ทล. ๔๑ไปจังหวัดภาคใต้ หมายเหตุ ระดับน้ำท่วมสูง ๕๐ ซม. ขึ้น ไปรถเล็กผ่านไม่ได้ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงเวลา ๒๒. ๐๐ น.


ดาวน์โหลด ppt รายงานสถานการณ์น้ำท่วมสุ ราษฎร์ธานี ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ถึงเวลา ๒๒. ๐๐ น. ของส. ทล. ๕ กก. ๒ บก. ทล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google