งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระบาดของอหิวาตกโรคจังหวัดตาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระบาดของอหิวาตกโรคจังหวัดตาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระบาดของอหิวาตกโรคจังหวัดตาก
สำนักระบาดวิทยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป และ สคร ๙ กรมควบคุมโรค สถานการณ์ สาเหตุ บทเรียน

2 สถานการณ์อหิวาตกโรค จ. ตาก พ.ค ถึง ๒๒ สค ๕๐
สถานการณ์อหิวาตกโรค จ. ตาก พ.ค ถึง ๒๒ สค ๕๐ มีอาการ ๓๓๙ ราย เป็นพาหะไม่มีอาการ ๔๐๔ ราย มารักษาใน รพ ๑๓๒ ราย สถานการณ์กระเตื้องขึ้นหลังยืดเยื้อมา ๓ เดือน

3 ลักษณะการระบาด อ.พบพระ แม่สอด ท่าสองยาง แรงงานอพยพจากประเทศพม่า
อยู่กัน ๒๐+ ครัวเรือนตามไร่ ไม่ทราบประชากรแน่นอน แม่สอด โรงงานที่มีแรงงานอพยพจากพม่า กว่าร้อย ชุมชนแออัดอิสลามกว่า ๑๐ แห่ง ท่าสองยาง ค่ายผู้อพยพแม่หละ ๘๐๐๐ หลังคา ประมาณ ๔๐๐๐๐+ คน

4 สาเหตุ ไม่มีส้วม หรือมีแต่ไม่มีน้ำ ใช้น้ำลำห้วย หรือ น้ำอื่นๆที่ปนเปื้อน ไม่ล้างมือ อยู่กันแออัด เข้าถึงยาก

5 บทเรียนเบื้องต้น การประเมินสถานการณ์เบื้องต้น (คิดว่าไม่หนัก)
การประเมินสถานการณ์เบื้องต้น (คิดว่าไม่หนัก) การหลุดข่าวในส่วนของสำนักระบาด การจัดทัพในส่วนจังหวัด สป และ สคร เมื่อเกิดการระบาด ในขนาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ต้องของบประมาณจากโรงพยาบาล การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการปรับปรุงสุขาภิบาล

6 ข้อเสนอ สคร สำนักและกรมฯ
การติดตามสถานการณ์ต่างๆในเขตรับผิดชอบและเสนอผู้บริหาร และสำนักที่เกี่ยวข้อง การเสริมทัพเข้าช่วยจังหวัด การเป็นผู้แทนกรม สำนักและกรมฯ ประเมินสถานการณ์ ระดมกำลังจากกรมฯ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน สคร และ จังหวัด ประสานต่างประเทศ สรุปบทเรียนร่วมกับ สคร และ พื้นที่


ดาวน์โหลด ppt การระบาดของอหิวาตกโรคจังหวัดตาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google