งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Waiting time (OPD) ตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Waiting time (OPD) ตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Waiting time (OPD) ตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
ระยะเวลารับยาของผู้ป่วยนอก 80% ของใบสั่งยาได้รับยาภายใน 15 นาที ไม่มีใบสั่งยาใดได้รับยาเกิน 30 นาที ร.พ.มหาราช เกิน 15 นาที = – 28.13% เกิน 30 นาที = – 21.87%

2

3 จำนวนใบสั่งยาที่รอรับยา เกิน 30 นาที
(เกิน 30 นาที) ช่วงเวลา

4 QC ของห้องจ่ายยา OPD การลดระยะเวลารอรับยาของผู้ป่วยนอก
1. 80% ของผู้ป่วยได้รับยาภายใน 15 นาที 2. ไม่มีใบสั่งยาใดได้รับยาเกิน 30 นาที ในช่วง น. 3. ในช่วง น.และคลินิก โรคเรื้อรังได้รับยาไม่เกิน 40 นาที

5 QC ของห้องจ่ายยา OPD ห้องจ่ายยา ห้องตรวจ เพิ่มช่องจ่ายยา
เพิ่มเภสัชกรจุดจ่ายยาเวลาเร่งด่วน ปรับการเรียกชื่อรับยา ห้องตรวจ ระบบการนัดผู้ป่วย ในแต่ละวัน/ช่วงเวลา


ดาวน์โหลด ppt Waiting time (OPD) ตามมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google