งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PHP & MySQL ระบบจัดการสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PHP & MySQL ระบบจัดการสินค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PHP & MySQL ระบบจัดการสินค้า
โดย อ. นัฐพงศ์ ส่งเนียม

2 ระบบจัดการสินค้า เพิ่มสินค้า ลบสินค้า แก้ไขสินค้า ค้นหาสินค้า
เป็นส่วนที่ admin หรือ พนักงานจะทำการจัดการกับข้อมูลสินค้าซึ่งได้แก่ เพิ่มสินค้า ลบสินค้า แก้ไขสินค้า ค้นหาสินค้า

3 ตารางสินค้า TbProduct ProID (PK) รหัสสินค้า ProName ชื่อสินค้า
ProVersion รุ่น ProPrice ราคา ProColor สีสินค้า ProImg รูปภาพตัวอย่าง ProType ประเภทสินค้า

4 MobileDB TbMember TbProduct

5 สร้าง database และ table ดังนี้
เปิด IE ขึ้นมา เรียก Localhost คลิกที่ PHPMyAdmin

6 ป้อน User Name และ Password
UserName : root Password : 121 , 123 ,1234

7 สร้างฐานข้อมูลชื่อ MobileDB
แล้วกด สร้าง

8 สร้างตารางใหม่ชื่อ TbProduct
7 ฟิลด์ กด ลงมือ

9 ฟิลด์ ProID Type : VarChar(4) Exp. P001 , N001 , N002 , S001 , S001
กำหนด ขนาด 4 กำหนด เป็น PK

10 ฟิลด์ ProName Type : VarChar Size : 100

11 กำหนด ฟิลด์ต่างๆ ให้ครบดังนี้

12 แล้วกดปุ่มบันทึก

13 ป้อนข้อมูล รายการที่ 1

14 ป้อนข้อมูล รายการที่ 2

15

16 กดเปิดดู

17 สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ใน DreamweaverMX
ในหน้าต่าง site คลิกเมาส์ขวา เลือก new file ตั้งชื่อไฟล์ เป็น Admin_Mng_Product.php C:\AppServ\www\Mobile_50_2\

18 ไปตั้ง encoding ที่เมนู Modify

19 ตั้งเป็น thai(windows)

20 กด Ctrl + U เพื่อเปลี่ยนขนาดตัวอักษร

21 กลับมาที่หน้าจอ Design แล้ว แทรกตาราง
2 แถว 1 คอลัมน์ 80%

22 พิมพ์ข้อความในแถวบนดังนี้

23 แทรกตารางในแถวที่ 2 ดังรูป

24 คลิกเลือกตารางย่อยแล้วไปที่หน้าต่าง code

25 แทรกคำสั่งหน้า tag table ดังนี้

26 โค้ดสำหรับเชื่อมต่อ server

27 เขียนคำสั่งเพิ่มเติม

28 แทรกคำสั่ง PHP ก่อนคำสั่ง TR ที่ 2

29 ปิดคำสั่ง for

30 ใส่คำสั่งแสดงแต่ละฟิลด์ออกมา

31 Save แล้ว Run ดูผลลัพธ์

32 คำสั่ง แทรกรูปของ HTML
<img src=“p001.jpg”> <img src=“images/p001.jpg”>

33 คำสั่ง แทรกรูป

34 รันดูผลลัพธ์

35 สร้าง Link

36 สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ Admin_Del_Product.php

37 เขียนคำสั่งดังนี้ (1)

38 เขียนคำสั่งดังนี้ (1)

39 การแก้ไขข้อมูล คำสั่ง SQL ที่จำเป็น SELECT DELETE INSERT INTO UPDATE

40 คำสั่ง SQL UPDATE `mobile_db`.`tbproduct` SET `ProName` = 'nokia', `ProVersion` = 'asdf', `ProPrice` = '444', `ProColor` = 'blakc', `ProImg` = 'p003.jpg' WHERE CONVERT( `tbproduct`.`ProID` USING utf8 ) = 'P003' LIMIT 1 ;

41 สร้างฐานข้อมูลชื่อ Mobile_DB
PK สร้างตาราง TbProduct

42 ให้เพิ่มข้อมูล ไป 2 เรคคอร์ด
กด ที่นี่เพื่อแก้ไข หาก พิมพ์ไม่ถูกต้อง

43 ทำ Links ไปหน้า Admin_Edit_Product.php

44 สร้างไฟล์ชื่อ Admin_Edit_Product.php
Click เมาส์ขวาในหน้าต่าง site แล้วเลือก New File แล้วตั้งชื่อไฟล์เป็น Admin_Edit_Product.php

45 เปิดไฟล์ Admin_Edit_Product.php ขึ้นมา
ทำการ Encoding ให้เรียบร้อย

46 ออกแบบหน้าจอโดยใส่ ตาราง เข้าไปดังรูป
2 แถว 1 คอลัมน์ 50%

47 จากนั้นพิมพ์ข้อความดังรูป
จัดตารางให้อยู่ตรงกลางหน้าจอ

48 แทรกฟอร์มเข้าไปในแถวที่ 2 ดังรูป

49 กำหนด Action ของฟอร์มไปที่ไฟล์ Admin_Update_Product.php

50 แทรกตารางในฟอร์มข้างล่างดังนี้
8 แถว 2 คอลัมน์ 100 %

51

52 แทรกข้อความคอลัมน์ ด้านซ้ายมือ
แทรก Object ต่างๆ ด้านขวามือ

53 กำหนดชื่อ TxtProID TxtProName TxtProVersion TxtProPrice TxtProColor
BtnUpdate TxtProImg sType BtnCancel

54 ใส่ประเภท

55 เข้าไปเขียนคำสั่งในหน้า Code ก่อนบรรทัดคำสั่งฟอร์ม

56 เขียนคำสั่งติดต่อฐานข้อมูล

57

58

59 ใส่คำสั่งหลัง </Form>

60 รันดูผลลัพธ์

61 ทำแบบนี้กับทุกๆ ฟิลด์

62

63 Type ตอนที่ 1

64 Type ตอนที่ 2

65 Type ตอนที่ 3

66 คำสั่งตอนท้ายหลังปิด </Form>

67 สร้างไฟล์ใหม่ชื่อ Admin_Update_Product.php

68 เขียนโค้ดดังนี้

69

70

71 ลองแก้ไข ข้อมูลดู

72 กรณีมี Error


ดาวน์โหลด ppt PHP & MySQL ระบบจัดการสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google