งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติกำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ สูญเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติกำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ สูญเสีย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติกำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ สูญเสีย

2 การเข้าใช้งาน คลิกซ้ายที่เมนู แก้ไขประวัติจากการสูญเสีย

3 หน้าจอ

4 เพิ่มรายการ คลิกซ้ายที่

5 เพิ่มรายการ

6 เพิ่มรายการ กรอกข้อมูลของรายการ

7 เพิ่มรายชื่อกำลังพล เมื่อกรอกข้อมูลของรายการครบ ทำการเพิ่มรายชื่อกำลัง
คลิกซ้ายที่

8 เพิ่มรายชื่อกำลังพล จะปรากฏหน้าจอส่วนค้นหารายชื่อกำลังพล

9 เพิ่มรายชื่อกำลังพล สามารถค้นหาด้วย เลขประชาชน ชื่อ นามสกุล ( ค้นหาด้วยส่วนหนึ่งของข้อความ และของเลขประชาชนได้ )

10 เพิ่มรายชื่อกำลังพล เมื่อค้นหากำลังพลพบ ทำการเพิ่มในรายการโดยคลิกที่
เลือกกำลังพลโดยคลิกซ้ายที่ ของกำลังพลนั้น

11 เพิ่มรายชื่อกำลังพล เมื่อค้นหาและเพิ่มรายชื่อกำลังครบแล้ว
ทำการปิดหน้าจอค้นโดยกดที่ คลิกซ้ายเพื่อปิดหน้าจอ

12 บันทึกรายการ ตรวจสอบรายชื่อกำลังพล เมื่อครบแล้วทำการบันทึกโดยคลิกที่
คลิกซ้ายเพื่อบันทึก

13 ตรวจสอบรายการ ตรวจสอบรายการโดยคลิกที่
คลิกซ้ายเพื่อตรวจสอบ รายการที่บันทึกไว้

14 ตรวจสอบรายการ

15 ตรวจสอบรายการ สามารถออกรายงานตรวจสอบ โดยคลิกที่

16 ยืนยันการดำเนินการนำออกจากระบบ PDX

17 ผลการดำเนินการ เมื่อทำการยืนยันสถานะของรายการจะเปลี่ยนเป็น

18 ผลการดำเนินการ และเมื่อค้นหาข้อมูลกำลังพลในระบบ PDX จะไม่พบ
กรณีทำระบุกำลังพลในรายการผิดคน จะต้องทำการเพิ่มเข้าใหม่

19 งานที่จะนำข้อมูลไปใช้
งานสิทธิกำลังพล งานบำเหน็จ-บำนาญ


ดาวน์โหลด ppt ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลประวัติกำลังพล จากคำสั่งเกี่ยวกับ สูญเสีย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google