งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดประชุมร่วมกับผู้แทนท่าเรือ กรุงเทพ และผู้แทนภาคเอกชน คือ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาต ไทย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดประชุมร่วมกับผู้แทนท่าเรือ กรุงเทพ และผู้แทนภาคเอกชน คือ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาต ไทย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดประชุมร่วมกับผู้แทนท่าเรือ กรุงเทพ และผู้แทนภาคเอกชน คือ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาต ไทย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพ สมาคมผู้นำเข้าและ ผู้ส่งออกระดับบัตรทอง เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 สำนักงานศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ โดย ศูนย์ประสานความ ร่วมมือศุลกากรประ พื้นที่ และ ศูนย์ ประสานงาน และแก้ไขปัญหาข้อ ร้องเรียน

3 แนะนำศูนย์ประสานงานและแก้ไข ปัญหาข้อร้องเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อเป็นช่องทางสำหรับแก้ไขปัญหาข้อ ร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำนักงาน ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะใน การใช้ระบบ e- Customs

4


ดาวน์โหลด ppt จัดประชุมร่วมกับผู้แทนท่าเรือ กรุงเทพ และผู้แทนภาคเอกชน คือ สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาต ไทย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือ กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google