งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการปรับแต่ง เครื่องยนต์ ให้สามารถใช้แก๊ส โซฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการปรับแต่ง เครื่องยนต์ ให้สามารถใช้แก๊ส โซฮอล์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการปรับแต่ง เครื่องยนต์ ให้สามารถใช้แก๊ส โซฮอล์

2 โครงการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เห็นชอบ ข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติเริ่มกำหนดการยกเลิกการจำหน่าย เบนซิน ออกเทน 91 แต่ยังคงมีการผลิตเบนซิน 95 ต่อไป จากวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นวันที่ 1 มกราคม 2556

3  1. กลุ่มรถยนต์เครื่องคาร์บูเรเตอร์ (Carburetor) ที่ ผลิตก่อน ปี พ. ศ. 2538  2. กลุ่มจักรยานยนต์ 2 จังหวะ ที่ผลิตก่อนปี พ. ศ. 2543  3. เครื่องยนต์การเกษตรขนาดเล็ก 2 จังหวะที่ ใช้น้ำมันเบนซิน ภายหลังการยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันเบนซินออกเทน 91 จะมีผู้ใช้น้ำมันเบนซิน ออกเทน 91 อยู่เดิมบางส่วนได้รับ ผลกระทบเนื่องจากข้อจำกัดในด้านเครื่องยนต์ทำให้ไม่ สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

4 จังหวัดอุทัยธานีมีสถาบันการศึกษา ของรัฐเข้าร่วมโครงการศูนย์บริการ ปรับแต่ง เครื่องยนต์ให้สามารถใช้ แก๊ส โซฮอล์ได้ คือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี โดยจะดำเนินการในระยะที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2556

5 การปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊ส โซฮอล์ ได้ มีอยู่ 4 รายการดังนี้  1. ปรับอัตรส่วนผสมอากาศเชื้อเพลิง (Air – Fuel Ratio) ให้เหมาะสมกับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91  2. ล้างคาร์บูเรเตอร์ (Carburetor)  3. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  4. เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิง โดยไม่คิดค่าแรง ( กระทรวงพลังงาน รับผิดชอบค่าแรงแทนเจ้าของเครื่องยนต์เก่า ) และเจ้าของเครื่องยนต์เก่าจะรับผิดชอบค่า ชิ้นส่วน ( ถ้ามี )

6 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน www. dede.go.th Hot Line - 081-9388669 - 081-9388927 - 081-9388312 E-Mail : qasohol@dede.go.th

7 จังหวัดอุทัยธานีติดต่อโดยตรงได้ที่ อาจารย์ วิสิษฐ นิยมธรรม แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เบอร์โทร 081-8883604 ผู้ประสานงานร่วม ฯ นายชาญชัย กลับชุ่ม พลังงานจังหวัดอุทัยธานี เบอร์โทร 081-1747913


ดาวน์โหลด ppt โครงการปรับแต่ง เครื่องยนต์ ให้สามารถใช้แก๊ส โซฮอล์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google