งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.)
ล้านลิตร/วัน สัดส่วน % เบนซิน 22.3 17 น้ำมันก๊าด 0.0 ดีเซล 60.2 46 น้ำมันเครื่องบิน 17.0 13 น้ำมันเตา 6.4 5 LPG 24.9 19 รวมทั้งสิ้น 130.8 100 รวมการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ล้านลิตร/วัน * LPG ไม่รวมการใช้ในปิโตรเคมี

2 สัดส่วนการใช้น้ำมันเบนซิน ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.)
ธรรมดา พิเศษ เบนซิน ล้านลิตร/วัน สัดส่วน % ธรรมดา 9.4 42 91 (E10) พิเศษ 12.9 58 U-95 1.4 7 95 (E10) 7.5 33 95 (E20) 3.3 15 95 (E85) 0.7 3 รวมทั้งสิ้น 22.3 100 รวมการใช้น้ำมันเบนซิน 22.3 ล้านลิตร/วัน

3 สัดส่วนการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.)
เบนซิน ล้านลิตร/วัน สัดส่วน % 91 (E10) 9.5 45 95 (E10) 7.4 36 95 (E20) 3.3 16 95 (E85) 0.7 3 รวมทั้งสิ้น 20.9 100 รวมการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล 20.9 ล้านลิตร/วัน


ดาวน์โหลด ppt สัดส่วนการใช้น้ำมันสำเร็จรูป ปี 2557 (ม.ค.-มี.ค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google