งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น้ำมันไบโอดีเซล คืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น้ำมันไบโอดีเซล คืออะไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น้ำมันไบโอดีเซล คืออะไร
ไบโอดีเซล คือน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผลิตมาจากน้ำมันพืชหรือไขมัน สัตว์ โดยผ่านขบวนการที่ทำให้โมเลกุลเล็กลง ให้อยู่ในรูปของ เอทิลเอสเตอร์ (Ethyl esters) หรือ เมทิลเอสเตอร์ (Methyl esters) ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลมากเรียกว่า ไบโอ ดีเซล (B100) ซึ่งเมื่อนำมาผสมกับน้ำมันดีเซลเกรดที่ใช้กันใน ปัจจุบันในสัดส่วนร้อยละ (B5-B10) จะสามารถนำมาใช้ งานในเครื่องยนต์ดีเซลได้เป็นอย่างดี

2 ความเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังสิ่งแวดล้อม
การใช้ไบโอดีเซลสามารถลดมลพิษทางอากาศ ซึ่งเป็นผลจาก การเผาไหม้ในเครื่องยนต์ สามารถลดการปลดปล่อยแก๊สเรือน กระจกเพราะผลิตจากพืช และยังช่วยป้องกันมิให้นำน้ำมันพืชที่ ใช้แล้ว ซึ่งมีสารไดออกซิน ที่เป็นสารก่อมะเร็ง ไปผลิตเป็น อาหารสัตว์

3 ข้อดีและข้อด้อย  -สามารถพึ่งพาตนเองด้วยการผลิตไบโอดีเซลทดแทน     การใช้น้ำมันดีเซล    -ช่วยเพิ่มมูลค่าของน้ำมันพืชใช้แล้ว นำมาผลิตไบโอดีเซล    -ช่วยลดการนำน้ำมันพืชใช้แล้วกลับมาสู่วงจรการบริโภค     ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งในผู้บริโภค    -ส่งเสริมนโยบายของประเทศด้านพลังงาน -ไบโอดีเซลมีผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องยนต์ เช่น อุดตันไส้ กรอง ละลายพลาสติกและRubber material -ผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีการผลิตรถยนต์

4 ตัวอย่างการนำไปใช้งานนำไปเติมแทนน้ำมันดีเซลหรือใช้ร่วมกับก๊าซธรรมชาติ

5

6 โรงงานผลิตไบโอดีเซลชุมชน

7 โรงผลิตไบโอดีเซล จากไขวัว จ. สุพรรณบุรี
โรงผลิตไบโอดีเซล จากไขวัว จ. สุพรรณบุรี

8 ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น หรือที่คาดว่าจะเกิด
การใช้พลังงานทดแทนจากพืชหรือเชื้อเพลิงชีวภาพ อย่างไบโอดีเซล หลายคน เข้าใจว่าเป็นหนทางที่ช่วยลดโลกร้อน และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกอาจ ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพล้วนมีการปลดปล่อย ก๊าซออกมาทั้งสิน จากทุกขั้นตอนการผลิตถึงการเผาไหม้เชื้อเพลิง อาจมีการปลดปล่อยมากกว่าการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เป็นอยู่นัจจุบัน พืชผลทางการเกษตรบางชนิดซึ่งเป็นอาหารของคนและสัตว์อาจเกิดภาวะขาด แคลน เนื่องจากผู้ปลูกหันไปขายให้กับโรงงานผลิตไบโอดีเซลแทน มีการถางป่า เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกเหล่าหนี้ยังทำให้มีความต้องการใช้น้ำ และระบบชลประทานมากขึ้น

9 แนวความคิดในการแก้ไขอุปสรรคดังกล่าว
จากการใช้พลังงานทดแทนไบโอดีเซลอาจจะดีในแง่การช่วยลด การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ แต่กระบวนการผลิต ล้วนทำให้เกิด การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาทั้งสิ้น ดังนั้นการผลิต ไบโอดีเซลก็ควรผลิตในปริมาณที่พอเหมาะกับวัตถุดิบที่มีอยู่ เพื่อจะได้ไม่มีการถางป่าเพื่อปลูกพืชในการทำ ไบโอดีเซล

10 หากเราจะนำไปใช้ประโยชน์ต้องเตรียมการอย่างไร
1.หาแหล่งวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตไบโอดีเซล - ควรนำเอาน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว เพื่อลดการนำน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว มาสู่วงจรการบริโภค 2. ศึกษากรรมวิธีในการผลิตให้อย่างละเอียดก่อนลงมือทำ 3. ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการผลิต เช่น - เมทานอลเป็นสารที่ไวไฟสูง เป็นพิษต่อร่างกายหากสูดดูมหรือ สัมผัสโดนผิวหนัง

11 จบ การนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt น้ำมันไบโอดีเซล คืออะไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google