งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิ น จกรรมประจำเดือ สิงหาคม - กันยายน 2545 หน้า บททักทาย เก็บข่าวมาฝาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิ น จกรรมประจำเดือ สิงหาคม - กันยายน 2545 หน้า บททักทาย เก็บข่าวมาฝาก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิ น จกรรมประจำเดือ สิงหาคม - กันยายน 2545 หน้า บททักทาย เก็บข่าวมาฝาก
ฉบับที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2545 สิงหาคม - กันยายน 2545 6 ก.ย ประชุมสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 23 ส.ค ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น 2 14.30 น อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 20 ก.ย ประชุมคณะกรรมการ (QRC) ณ ห้องศูนย์สารนิเทศชั้น 2 15.00 น อาคารชิน โสภณพนิช มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 26 ส.ค - 13 ก.ย การตรวจติดตามคุณภาพภายใน หน้า บททักทาย เก็บข่าวมาฝาก สาระน่ารู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมประจำเดือน สำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น โทร.สายตรง และ ต่อ 180 2 3 ที่ปรึกษา ดร.สุวิชากร ชินะผา อ.อัญชลี เหลืองอ่อน คณะผู้จัดทำ อุฬารา อินทร์แปลง กาญจนา บางนิ่มน้อย ณภัทร ราชกิจ 10 12 ตรวจสอบโดย……………………………………... (นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน) ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพและข้อมูล 16 16

2 แวดวงการประกันคุณภาพ การศึกษา
ทั คำศัพท์ชวนรู้ 2 15 6

3 แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา
เก็บ ฝ า ก ม า แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวอัญชลี เหลืองอ่อน ต่อหน้า 4 ต่อหน้า 15 14 3

4 เก็บมาฝาก(ต่อ) แวดวงการประกันคุณภาพ การศึกษา 4 13

5 ประมวลภาพการอบรม Refresh Auditor แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา
การอบรม Refresh Auditor เพื่อทบทวนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (ISO และ SAR) ในวันที่ 15 และ 16 สิงหาคม เวลา น. ซึ่ง Auditor ทั้งหมด เป็นผู้เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ รอบที่ 1 วันที่ 15 สิงหาคม 2545 อ่านต่อหน้า 13 5 12

6 ประมวลภาพการอบรม Refresh Auditor (ต่อ) แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา
รอบที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2545 6 11

7 สาระน่ารู้การประกันคุณภาพ
นางสาวอุฬารา อินทร์แปลง ต่อหน้า 11 ต่อหน้า 8 10 7

8 แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา
สาระน่ารู้การประกันคุณภาพการศึกษา แวดวงการประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา (ต่อ) ต่อหน้า 9 8 9


ดาวน์โหลด ppt กิ น จกรรมประจำเดือ สิงหาคม - กันยายน 2545 หน้า บททักทาย เก็บข่าวมาฝาก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google