งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการส่งสัญญาณ(R-Y) และ (B-Y) ออกอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการส่งสัญญาณ(R-Y) และ (B-Y) ออกอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการส่งสัญญาณ(R-Y) และ (B-Y) ออกอากาศ
1

2 แนวคิดการสร้างสัญญาณ G-Y จากสัญญาณ R-Y กับ B-Y
2

3 แนวคิดของเครื่องส่งโทรทัศน์
ขยายสัญญาณภาพ สัญญาณภาพ การสะแกนและซิงค์ เครื่องส่ง ขยายสัญญาณเสียง สัญญาณเสียง 3

4 ส่วนประกอบของสัญญาณโทรทัศน์เบื้องต้น
1. สัญญาณเสียง เป็นสัญญาณที่ทำให้เกิดเสียง 2. สัญญาณภาพ เป็นสัญญาณที่ใช้เพื่อทำให้เกิด ภาพที่เครื่องรับได้ตามต้องการ 3. สัญญาณแบล๊งกิ้ง เป็นสัญญาณที่ทำหน้าที่ลบ เส้นสะบัดกลับทางแนวนอนและทางแนวตั้ง

5 4. สัญญาณซิงค์ เป็นสัญญาณที่ทำให้การสะแกนของเครื่องส่งเป็นไปอย่างถูกต้องทั้งการหักเหทางแนวนอนและทางแนวตั้ง ซึ่งสัญญาณซิงค์จะมีอยู่ 2 สัญญาณ คือ 4.1 สัญญาณซิงค์ทางแนวตั้ง(vertical synchronization, vertical sync) ซึ่งจะมีค่าความถี่เท่ากับ 50 Hz 4.2 สัญญาณซิงค์ทางแนวนอน(Horizontal synchronization, Horizotal sync) ซึ่งจะมีความถี่ เท่ากับ Hz

6 5 สัญญาณอีควอไลซิง เป็นสัญญาณที่ใช้เพื่อช่วยให้สัญญาณทางแนวตั้ง ยังมีรูปร่างดีเหมือนเดิมหลังจากที่แยกออกจากสัญญาณซิงค์ทางแนวนอน

7 เครื่องรับเครื่องส่ง
จบการนำเสนอแนวคิด เครื่องรับเครื่องส่ง


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการส่งสัญญาณ(R-Y) และ (B-Y) ออกอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google