งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไมโครโฟน (Microphone)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไมโครโฟน (Microphone)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไมโครโฟน (Microphone)

2 ไมโครโฟน เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่เปลี่ยนคลื่นเสียง (Sound wave) หรือคลื่นอากาศจากแหล่งกำเนิดเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง หรือ เสียงจากเครื่องดนตรี ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียง แล้วส่งไปตามสายไมโครโฟนเข้าสู่เครื่องขยายเสียง เสียง AMP. MIC. สัญญาณไฟฟ้า

3 ชนิดของไมโครโฟนจำแนกตามวัสดุที่ใช้ในไมโครโฟน
คาร์บอนไมโครโฟน (Carbon Microphone) คริสตอลไมโครโฟน (Crystal Microphone) เซอรามิกไมโครโฟน (Ceramic Microphone) Crystal/Ceramic

4 ริบบอนไมโครโฟน (Ribbon or Velocity Microphone)
คอนเดนเซอร์ไมโครโฟน (Condenser Microphone) ริบบอน ริบบอนไมโครโฟน (Ribbon or Velocity Microphone) ไดอะแฟรม Moving Coil แม่เหล็กถาวร ไดนามิกไมโครโฟน (Dynamic Microphone)

5 ชนิดของไมโครโฟน แบ่งตามลักษณะการใช้งาน
แบบตั้งโต๊ะหรือตั้งกับพื้น แบบมือถือ แบบห้อยคอหรือหนีบปกเสื้อ แบบมีแขนยื่นหรือแบบบูม(Boom Microphone) แบบไร้สาย (Wireless Microphone)

6 ชนิดของไมโครโฟน แบ่งตามทิศทางของการรับเสียง
Polar Pattern ทิศทางเดียวมุมแคบ (Uni - Directional) ทิศทางเดียวมุมกว้างหรือเป็นรูปหัวใจ (Cardioid or Heart Sharped Microphone) ชนิดรับเสียงได้สองทิศทาง (Bi - directional) ชนิดรับเสียงได้รอบทิศทาง (Omni or All Directional)

7 คุณสมบัติเฉพาะของไมโครโฟน
ค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) ค่าอิมพีแดนซ์สูง (High Impedance) กิโลโอห์ม ค่าอิมพีแดนซ์ ต่ำ(Low Impedance) โอห์ม การตอบสนองความถี่เสียง (Frequency Response) ได้ย่านกว้าง เช่น ,000 Hz ความไวในการรับเสียง (Sensitivity) บอกค่าเป็นเดซิเบล(dB) ค่าเดซิเบลติดลบมาก เช่น - 90 dB จะไวต่อเสียงต่ำกว่าค่าติดลบน้อย เช่น - 60 dB

8 วิธีใช้และดูแลรักษาไมโครโฟน
เลือกไมโครโฟนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ทิศทางการรับเสียง การตอบสนองความถี่ หรือความไว ระยะห่างจากไมโครโฟนถึงปากผู้พูดประมาณ นิ้ว ไม่ควรเคาะหรือเป่าที่ไมโครโฟน จะทำให้ไดอะแฟรมชำรุดใช้งานไม่ได้

9 อย่าวางสายไมโครโฟนใกล้กับสายไฟ AC
หันลำโพงให้พ้นไปจากไมโครโฟนหรือเปลี่ยนที่ตั้งใหม่เมื่อเกิดการ Feedback ควรใช้Wind Screen เมื่อนำไมโครโฟนไปใช้นอกสถานที่ หรือกลางแจ้งเพื่อกันเสียงลม


ดาวน์โหลด ppt ไมโครโฟน (Microphone)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google