งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

General Purpose TV Interfacing Module

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "General Purpose TV Interfacing Module"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 General Purpose TV Interfacing Module
การส่งสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปแสดงผลบนโทรทัศน์ โดย นายเกื้อกูล กุมรัมย์ รหัส นายโกศล แสนอุบล รหัส อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วาธีส ลีลาภัทร

2 Out Line ที่มาและความสำคัญ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การออกแบบ ผลการทดลอง
สรุป Q&A

3 ที่มาและความสำคัญ โทรทัศน์สามารถแสดงผลแทนคอมพิวเตอร์ มีข้อมูลแบบ ASCII Code ขนาด 8 bit ผ่านทางพอร์ต RS232 ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตัวรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์แล้วส่งต่อไปยังโทรทัศน์ การสร้างภาพบนจอเครื่องโทรทัศน์ทำได้โดยควบคุมสัญญาณอนาล็อกให้สร้างสัญญาณ Horizontal sync pulse และ Vertical sync pulse การแสดงผลจะแสดงเฉพาะสีขาว และ สีดำ

4 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

5 การออกแบบการแสดงผลของเครื่องโทรทัศน์ขั้นต้น
การออกแบบการแสดงผลสีดำบนเครื่องโทรทัศน์ การออกแบบการแสดงผลสีขาวบนเครื่องโทรทัศน์

6 การออกแบบการแสดงผลของเครื่องโทรทัศน์ขั้นต้น(cont.)
การออกแบบการแสดงผลแบบ 3 เส้นบนเครื่องโทรทัศน์

7 ผลการทดลอง การปรับปรุงขนาดตัวอักษรและการแสดงผล
การปรับปรุง dot ให้มีขนาดเล็กลง การแสดงตัวอักษรบนหน้าจอโทรทัศน์แบบหลายตัวอักษร

8 การปรับปรุงตัวอักษรและการแสดงผล (Cont.)
การออกแบบตัวอักษร

9 ผลการทดลอง การแสดงตัวอักษร การแสดงผลกราฟฟิกส์ ตัวอักษรทั่วไป ข้อความ
เส้นตรง สามเหลี่ยมมุมฉาก สี่เหลี่ยม

10 การแสดงตัวอักษร การแสดงตัวอักษรทั่วไป

11 การแสดงตัวอักษร(cont.)
การแสดงข้อความ คำสั่ง “x1,x2,string”

12 การแสดงผลกราฟฟิกส์ วิธีการสร้างเส้นตรง

13 การแสดงผลกราฟฟิกส์(cont.)
เส้นตรง คำสั่ง s(x1,y1|x2,y2)

14 การแสดงกราฟฟิกส์ (cont.)
สามเหลี่ยมมุมฉาก คำสั่ง t(x1,y1|x2,y2)

15 การแสดงกราฟฟิกส์ (cont.)
สี่เหลี่ยม r(x1,y1|x2,y2)

16 สรุป การแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์แบ่งเป็น 2 แบบ การแสดงผลตัวอักษร
การแสดงผลกราฟฟิกส์ การแสดงผลบนหน้าจอโทรทัศน์แบ่งเป็น 2 แบบ การแสดงผลตัวอักษร การแสดงผลหนึ่งหน้าจอโทรทัศน์สามารถทำการแสดงผลได้ทั้งหมด 72 ตัวอักษร แบ่งออกเป็น 9 บรรทัด แต่ละบรรทัดสามารถทำการแสดงได้ 8 ตัวอักษร การแสดงผลกราฟฟิกส์ การแสดงผลกราฟฟิกส์ประกอบไปด้วย รูปเส้นตรง รูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม

17 Q & A


ดาวน์โหลด ppt General Purpose TV Interfacing Module

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google