งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส 493041148 - 4
นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส นาย สิทธา ใจดี รหัส

2 หัวข้อนำเสนอ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป

3 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ทดลองวัดหาความถี่ ของสัญญาณสายกีตาร์แต่ละเส้น โดยใช้ Oscilloscope รูป : การทดลองนำกีตาร์โปร่งไฟฟ้ามีวัดค่าความถี่ออกมา

4 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ทดลองวัดหาความถี่ ของสัญญาณสายกีตาร์แต่ละเส้น โดยใช้ Oscilloscope รูป : เมื่อป้อนสัญญาณ Input ของสายกีตาร์เส้นที่ 1

5 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ทดลองวัดหาความถี่ ของสัญญาณสายกีตาร์แต่ละเส้น โดยใช้ Oscilloscope รูป : เมื่อป้อนสัญญาณ Input ของสายกีตาร์เส้นที่ 6

6 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
การทำงานของระบบเครื่องตั้งสายกีตาร์ รับสัญญาณจากการดีดของสายกีตาร์ ขยายสัญญาณและกรองสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ ตรวจสอบหาคอร์ดกีตาร์ ทำการแสดงผลด้วย LCD

7 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358 รูป : วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์

8 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358 - วงจรขยายสัญญาณแบบไม่กลับเฟส - Low-pass filter - Peak Detector - วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ

9 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358 รูป : วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์

10 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ทดลองต่อเข้ากับวงจรโดยใช้กีตาร์โปร่งไฟฟ้า รูป : การทดลองต่อเข้ากับ Oscilloscope

11 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 6

12 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 5

13 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 4

14 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 3

15 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 2

16 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
Output ของวงจรที่ผ่าน Oscilloscope รูป : สายเส้นที่ 1

17 ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
รูป: ผลการใช้วงจร Band-pass filter ในการตรวจจับสัญญาณ

18 สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป ต้องมีการใช้วงจร Selector ในการแยกตรวจสอบสายกีตาร์
พัฒนาและเขียนโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์

19 คำถาม & คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรหมดวงศรี รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google