งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Micro Economic I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Micro Economic I"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Micro Economic I
อ.ศิวาพร ทรงวิวัฒน์

2 แนวการสอน เทอม์ 1/2551 งานในห้อง 10 คะแนน งานในคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน
งานในห้อง คะแนน งานในคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน รายงาน 2 เล่ม 20 คะแนน เข้าห้องเรียน คะแนน เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เทอม์ 1/2551

3 Assignment เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เทอม์ 1/2551

4 เลือกบทที่ ต้องการทำ กดเพียงครั้งเดียว
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เทอม์ 1/2551

5 Paper/Report ชิ้นที่ 1 หัวข้อ : การวิเคราะห์ธุรกิจ ประกอบด้วย 1. บทนำ
หัวข้อ : การวิเคราะห์ธุรกิจ ประกอบด้วย 1. บทนำ 2. Review Liturature ของกิจการ 3. กระบวนการผลิต การเก็บรักษา 4. รายรับ – รายจ่าย 5. วิเคราะห์ธุรกิจอดีต – ปัจจุบัน 6. สรุป คาดการณ์ผลประกอบการใน อนาคต และข้อเสนอแนะ เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เทอม์ 1/2551

6 Paper/Report ชิ้นที่ 2 หัวข้อ : ค้นคว้าเพิ่มเติมหนังสือนอกเวลาเรื่อง “เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต” ผู้แต่ง ผศ.ชูศักดิ์ จรูญสวัสดิ์ จำนวน หน้า ปีที่พิมพ์ จำนวนบท 10 บท เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เทอม์ 1/2551

7 เอกสารประกอบการสอน Http://totbb1.totbb.com/siwa
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เทอม์ 1/2551

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ
อ.ศิวาพร ทรงวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ดุสิตพณิชยการ Office Hours : Mon – Fri : – PM ยกเว้น Wed : – PM Tel : Mobile : เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 เทอม์ 1/2551


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 Micro Economic I

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google