งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai Webmaster Association1 Asst.Prof.Taskeow srisod.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai Webmaster Association1 Asst.Prof.Taskeow srisod."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai Webmaster Association1 Asst.Prof.Taskeow srisod

2 Thai Webmaster Association2 CMS แนะนำ Open Source Software ตามแนวทาง GN แนะนำ Open Source Software ตามแนวทาง GNU/GPL GNU General Public License มีจุดมุ่งหมายเพื่อประกันเสรีภาพ ของคุณในการแบ่งปันและแก้ไข ซอฟต์แวร์เสรี (free software) เพื่อทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์จะ เป็นสิ่งที่เสรีสำหรับผู้ใช้ทุกคนfree software

3 Thai Webmaster Association3 CMS แนะนำ Open Source Software ตามแนวทาง GN แนะนำ Open Source Software ตามแนวทาง GNU/GPL General Public License คือสัญญาอนุญาตให้สาธารณะชนใช้ สิทธิตามลิขสิทธิ์ที่ได้รับการนำมาใช้ กับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ของ Free Software Foundation และ โปรแกรมใดก็ตามที่ผู้สร้างสรรค์ยึด มั่นต่อการใช้สัญญานี้Free Software Foundation

4 Thai Webmaster Association4 CMS แนะนำ CMS CMS ย่อมาจาก Content Management System เป็นระบบที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์แบบ สำเร็จรูป ตัวอย่างโปรแกรม CMS เช่น ตัวอย่างโปรแกรม CMS เช่น  GetSimple_2.03  PHPNuke  MyPHPNuke  Mambo  eNvolution

5 Thai Webmaster Association5 การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการ ต่างๆ  การนำ CMS มาใช้ในสถาบันการศึกษา ธุรกิจ บันเทิง หนังสือพิมพ์การ เงิน การธนาคาร หุ้น และการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล สถานที่ท่องเที่ยว งานให้บริการ ลูกค้า โรงแรม  การนำ CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรต่างๆ  การนำ CMS มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ อื่นๆ เพื่อลดต้นทุนขององค์กร CMS

6 Thai Webmaster Association6 ตัวอย่างเว็บไซต์ที่พัฒนาโดยใช้ Getsimple CMS http://get-simple.info/download/

7 Thai Webmaster Association7 ตัวอย่างไซต์ที่พัฒนาโดยใช้ PostNuke CMS www.mypurdue.com

8 Thai Webmaster Association8 การจำลองพีซีเป็นเว็บเซิอร์เวอร์ด้วย XAMPP โปรแกรม XAMPP เป็นโปรแกรมที่รวบรวม โปรแกรม Open Source Software หลายๆ อย่าง เข้าด้วยกัน โดยภายในโปรแกรม XAMPP ประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังนี้  Apache Web Server V1.3.27  PHP V4.3.0 ->  MySQL V3.23.54 ->  PHPMyAdmin V2.3.3p1 CMS

9 Thai Webmaster Association9 การจำลองพีซีเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย XAMPP ดาวน์โหลดโปรแกรม XAMPP ได้ที่เว็บไซต์ http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html CMS

10 Thai Webmaster Association10 การทดสอบ Web Server  http://127.0.0.1/  http://localhost/  http://192.168.200.1/ > ใช้ IP Address  http://arnut/ > ใช้ Computer Name CMS

11 Thai Webmaster Association11 ห้องเก็บ Web Server D:\xampp\htdocs  XAMPP เก็บไฟล์คอนฟิก D:\xampplite\apache\conf  MySQL เก็บฐานข้อมูล MySQL  PHP เก็บข้อมูลภาษา PHP  htdocs เก็บข้อมูลเว็บไซต์ CMS

12 Thai Webmaster Association12 การติดตั้ง Getsimple บนระบบปฏิบัติการ Windows  ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จาก http://get-simple.info/download/  ทำการแตกไฟล์ ZIP ของโปรแกรม getsimple ออกมา  ทำการคัดลอกโฟลเดอร์ html ไปวางไว้ใน ห้อง D:\xampp\htdocs\ CMS

13 Thai Webmaster Association13 แหล่งข้อมูลน่าสนใจ  www.cmsthailand.com  www.postnuke.com  www.postnukethai.com  www.php.net  www.mysql.com  www.weberdev.com  www.phpbuilder.com  sourceforge.net CMS

14 Thai Webmaster Association14 Web Hosting ทดสอบ  www.free-php-hosting.com CMS

15 Thai Webmaster Association15 Q & AQ & AQ & AQ & A CMS


ดาวน์โหลด ppt Thai Webmaster Association1 Asst.Prof.Taskeow srisod.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google