งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑

2 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม ต.เขาสามยอด ต.โคกตูม ต.เขาพระงาม ต.โคกกะเทียม ต.ท่าแค ต.ถนนใหญ่ ต.ทะเลชุบศร ต.พรหมาสตร์ ต.บางขันหมาก ต.ป่าตาล ต.ท่าศาลา ต.นิคมสร้างตนเอง ต.โพธิเก้าต้น ต.โคกลำพาน ต.ตะลุง วัดโคกโพธิกุญชร(107) ต.โพธิ์ตรุ ต.ท้ายตลาด ต.สี่คลอง ต.บ้านข่อย ต.โก่งธนู ต.งิ้วราย ต.กกโก วัดดงสวอง(136) วัดหนองบัวขาว(52) วัดสิริจันทรนิมิตร(122) วัดทุ่งสิงห์โต(50) กองบินโคกกะเทียม(20) พิบูลสงเคราะห์ 1 (281) วัดนิคมสามัคคีชัย((116) วัดซับเสือแมบ(54) บ้านโคกตูม(327) ซอย 3 สาย 4 ซ้าย(419) ซอย 7 สาย 4 ซ้าย(40) วัดเขาหนีบ(17) ไทยรัฐวิทยา 1 (395) วัดอัมพวัน(128) วัดทองแท่งนิสยาราม(11) บ้านสามเรือน(190) วัดเทพกุญชรวราราม(16) ค่ายพิบูลสงคราม(12) วัดท่าแค(143) วัดสิงห์ทอง(12) วัดถนนแค(317) วัดป่ากล้วย(40) บ้านโคกกะเทียม(239) วัดหนองปลิง(24) วัดคอกระบือ(20) วัดหนองแก้ว(23) วัดดงน้อย(44) วัดใหม่ขุนนวน(10) ต.ดอนโพธิ์ วัดยาง ณ รังสี(62) วัดตะลุง(8) วัดหลวงสุวรรณาราม(14) วัดสำราญ(118) วัดพรหมาสตร์(26) วัดตะเคียน(129) วัดท่าข้าม(66) วัดคุ้งนาบุญ(12) วัดโพธิ์เก้าต้น(116) วัดโคกหม้อ(14) วัดบ่อเงิน(19) วัดดอนโพธิ์(52) วัดใดใหญ่(180) วัดใดยาว(20) บ้านไทรย้อย(58) วัดไผ่แตร(143) วัดธรรมเจดีย์(207) วัดชีแวะ(18) โคกลำพานวิทยา(149) อนุบาล จทบ.ลบ.((460) สาริมานฯ(14) วัดสระมะเกลือ(16) แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล อำเภอ เมืองลพบุรี (23 ตำบล 25 ศูนย์ 36 โรงเรียน) 3 3 3 3 3 ซอย พิเศษ สาย 4 ซ้าย 2 3 3 2 3 บ้านห้วยส้ม 3 3 3 2 3 3 3 วัดตองปุ 3 3 3 3 3 2

3 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
อำเภอ เมืองลพบุรี (23 ตำบล 25 ศูนย์ 36 โรงเรียน) ชื่อตำบล จำนวน โรงเรียน โรงเรียน ร่วมพัฒนา จำนวนรถตู้ (คัน) ค่าพาหนะ (ร.ร.) 1.กกโก 2 1 2.โก่งธนู 3.เขาพระงาม 4 4.เขาสามยอด 16,000 5.โคกกะเทียม 3 6.โคกตูม 6 7.โคกลำพาน 63,000 8.งิ้วราย 9.ดอนโพธิ์ 10.ตะลุง 44,000 11.ถนนใหญ่ 12.ทะเลชุบศร 5 ชื่อตำบล จำนวน โรงเรียน โรงเรียน ร่วมพัฒนา จำนวนรถตู้ (คัน) ค่าพาหนะ (ร.ร.) 13.ท่าแค 4 1 2 14.ท้ายตลาด 3 15.ท่าศาลา 16.นิคมสร้างตนเอง 5 17.บางขันหมาก 18.บ้านข่อย 19.ป่าตาล 20.พรหมาสตร์ 21.โพธิ์เก้าต้น 22.โพธิ์ตรุ 23.สี่คลอง รวม 69 36 28 123,000

4 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
อำเภอ โคกสำโรง (13 ตำบล 7 ศูนย์ 12 โรงเรียน ) ต.เกาะแก้ว ต.วังเพลิง ต.เพนียด ต.คลองเกตุ ต.สะแกราบ ต.ดงมะรุม ต.หนองแขม ต.วังจั่น ต.โคกสำโรง ต.ถลุงเหล็ก ต.วังขอนขว้าง ต.หลุมข้าว ต.ห้วยโป่ง บ้านเขาทับควาย (379) วัดสัมพันธมิตร(15) บ้านหลุมข้าว(197) บ้านพรมทิน(20) บ้านคลองเกตุ(100) บ้านโคกสะอาด(21) บ้านหนองบัว(24) โคกสำโรง วัดดงแก้ว(10) อนุบาลบ้านเพนียด(503) บ้านหนองปล้อง(30) วัดหนองแขม(14) บ้านท่าม่วง(108) บ้านหนองไผ่(17) บ้านชอนบอน(15) วัดวังหัวแหวน(76) บ้านหนองชนะชัย(9) ชื่อตำบล จำนวน โรงเรียน โรงเรียน ร่วมพัฒนา จำนวนรถตู้ คัน) ค่าพาหนะ (ร.ร.) 1.เกาะแก้ว 3 2 2.คลองเกตุ 5 3.โคกสำโรง 1 4.ดงมะรุม 4 5.ถลุงเหล็ก 6.เพนียด 7.วังขอนขว้าง 8.วังจั่น 9.วังเพลิง 10.สะแกราบ 11.หนองแขม 12.หลุมข้าว 13.ห้วยโป่ง 6 รวม 42 12 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 วัดหนองคู บ้านหัวดง โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม

5 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
วัดสนามไชย ต.บางลี่ ต.เขาสมอคอน ต.โคกสลุด ต.มุจลินท์ ต.บางงา ต.ท่าวุ้ง ต.บางคู้ ต.หัวสำโรง ต.ลาดสาลี่ ต.บ้านเบิก วัดเขาสมอคอน (50) วัดถ้ำตะโก ท่าวุ้ง(16) วัดปากคลองบางคู้ บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก วัดเกาะวิมุตตาราม(18) วัดบ้านลาด(23) วัดคงคาราม(8) วัดมะค่า(18) วัดยวด ต.โพตลาดแก้ว บ้านดอนทอง(15) อนุบาลท่าวุ้ง วัดโพธิ์ศรี( วัดรัมภาราม(5) 2 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล อำเภอ ท่าวุ้ง (11 ตำบล 8 ศูนย์ 12 โรงเรียน) ชื่อตำบล จำนวน โรงเรียน โรงเรียน ร่วมพัฒนา จำนวนรถตู้ (คัน) ค่าพาหนะ (ร.ร.) 1.เขาสมอคอน 3 2 2.โคกสลุด 1 3.ท่าวุ้ง 4.บางคู้ 5.บางงา 6.บางลี่ 4 7.บ้านเบิก 8.โพตลาดแก้ว 9.มุจลินท์ 10.ลาดสาลี่ 11.หัวสำโรง 5 รวม 29 12 10 บ้านบางงา(12) 2 2 วัดหนองมน(14) 1 2 2 วัดเกตุ 3 3 3 วัดลาดสาลี่ 3 3 3 โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม

6 แผนที่โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล
อำเภอ บ้านหมี่ (21 ตำบล 13 ศูนย์ 25 โรงเรียน) ชื่อตำบล จำนวน โรงเรียน โรงเรียน ร่วมพัฒนา จำนวนรถตู้ (คัน) ค่าพาหนะ (ร.ร.) 1.ชอนม่วง 1 2.เชียงงา 3.ดงพลับ 4.ดอนดึง 3 5.บางกะพี้ 6.บางขาม 2 7.บางพึ่ง 8.บ้านกล้วย 9.บ้านชี 10.บ้านทราย 11.ไผ่ใหญ่ 7 5 12.พุคา 13.โพนทอง 14.มหาสอน 15.สนามแจง 16.สายห้วยแก้ว 17.หนองกระเบียน 4 18.หนองเต่า 19.หนองทรายขาว 20.หนองเมือง 21.หินปัก รวม 43 25 18 ต.ชอนม่วง ต.ไผ่ใหญ่ ต.สายห้วยแก้ว ต.หนองเมือง ต.หนองกระเบียน ต.มหาสอน ต.ดอนดึง ต.บ้านชี ต.บางขาม ต.เชียงงา ต.สนามแจง ต.บางพึ่ง ต.หนองเต่า ต.หนองทรายขาว ต.พุคา ต.ดงพลับ บ้านเกริ่นกฐิน(254) บ้านโคกสุข(12) วัดพานิชธรรมิการาม(201) บ้านสระเตย(15) บ้านสระตาแวว(25) บ้านดอนดึง(125) บ้านกระเบากลัก(18) บ้านหัวบึง(63) บ้านไผ่ใหญ่(16) บ้านหนองนางาม(25) วัดน้ำจั้น(9) วัดหนองกระเบียน(144) บ้านดงกลาง(10) วัดหนองโพธิ์(10) วัดหนองคู(21) วัดท้ายลาด(6) วัดบางพึ่ง(200) วัดห้วยแก้ว(15) ต.โพนทอง 2 2 2 2 บ้านน้ำบ่า 2 2 วัดห้วยกรวด 2 2 2 วัดหนองกระเบื้อง 2 วัดสายห้วยแก้ว ทุ่งทะเลหญ้า พิบูลปัทมาคม บ้านหมี่ใหญ่ 2 วัดเขาวงกฎ 1 3 1 โรงเรียนหลัก โรงเรียนมารวม


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google