งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนะนำจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนะนำจังหวัดอุทัยธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนะนำจังหวัดอุทัยธานี
จัดทำโดย นส.เกศกนก พัฒมุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เลขประจำตัว

2 ตราประจำจังหวัด คำขวัญประจำจังหวัด อุทัยธานี เมืองพระชนกจักรี ปลาแรดรสดี ประเพณีเทโว ส้มโอบ้านน้ำตก มรดกโลกห้วยขาแข้ง แหล่งต้นน้ำสะแกกรัง ตลาดนัดดังโคกระบือ

3 แผนที่จังหวัดอุทัยธานี

4 การเดินทาง ระยะทาง 213 กม.,เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง 19 นาที

5 สถานที่ท่องเที่ยว วัดจันทาราม (ท่าซุง) 

6 วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์)
  วัดอุโปสถาราม (วัดโบสถ์)

7 วัดถ้ำเขาวง

8  หุบป่าตาด

9  น้ำตกไซเบอร์ หรือน้ำตกหินลาด

10  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt แนะนำจังหวัดอุทัยธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google