งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว
สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว ปรีดิ์หทัย ถนิมพาสน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

2 ท่านรู้สึกอย่างไร เมื่อ

3

4

5

6 จากสถานการณ์.....ที่ท่านได้ชม
ท่านรู้สึกอย่างไร

7 ถ้าสถานการณ์.....ที่ท่านได้ชม เกิดขึ้นกับท่านหรือคนในครอบครัว
ถ้าสถานการณ์.....ที่ท่านได้ชม เกิดขึ้นกับท่านหรือคนในครอบครัว ท่านรู้สึกอย่างไร

8 ถ้าสถานการณ์.....ที่ท่านได้ชม เกิดขึ้นในชุมชนของท่าน
ถ้าสถานการณ์.....ที่ท่านได้ชม เกิดขึ้นในชุมชนของท่าน ท่านจะรู้สึกอย่างไร

9 หากสถานการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้ตัวท่าน.....
จะส่งผลกระทบต่อ ตัวท่าน ครอบครัว ชุมชน อย่างไร

10 ท่านรู้สึกอย่างไร... เมื่อชมภาพต่อไปนี้

11

12 ท่านอยากให้ ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับ......
ท่านอยากให้ ความรู้สึกนี้เกิดขึ้นกับ...... ตัวท่าน ครอบครัว ชุมชนของท่าน หรือไม่

13 ความหมาย...สุขภาพจิตดี การมีสภาพจิตใจที่มีความเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหาและปรับจิตใจให้มีความสุขได้อย่างเหมาะสมกับสภาพที่เป็นจริงในการดำเนินชีวิต หรืออาจกล่าวได้ว่า.....

14 สุขภาพจิตดี มีชีวิตที่เป็นสุข มีอารมณ์มั่นคง พึงพอใจกับสภาพของตน
มีมนุษยสัมพันธ์ดี

15 สุขภาพจิตดี (ต่อ) สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพให้ยืนนานได้ โดย
สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพให้ยืนนานได้ โดย สามารถปรับตัวและปรับใจ เมื่อมีความทุกข์ เศร้า ผิดหวัง แก้ปัญหาอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม .....จึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น มีความสุข

16 ลักษณะผู้มี......สุขภาพจิตดี
มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มองตนเองอย่างมีคุณค่า มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น รู้จักเผื่อแผ่ความรักเอื้ออาทร เป็นผู้ที่มีมนุษสัมพันธ์ดี สามารถสร้างและรักษาสัมพันธภาพให้ยืนยาว สามารถปรับตัวและปรับใจได้ เมื่อเกิดความทุกข์ เศร้า ผิดหวัง

17 สุขภาพจิตไม่ดี ความรู้สึกไม่สบายใจ ทุกข์ คิดในทางไม่ดี หรือ คิดลบ
ความรู้สึกไม่สบายใจ ทุกข์ คิดในทางไม่ดี หรือ คิดลบ การคิดไม่ดี เป็นการคิดที่จะนำความทุกข์ มาสู่ตนเอง และผู้อื่น วิตกในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่เชื่อมั่นตนเอง ดูถูกตนเอง จดจำแต่เรื่องที่ไม่ดี ทำในสิ่งที่ปราศจากเหตุผล


ดาวน์โหลด ppt สุขภาพใจ เรื่องใกล้ตัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google